Truy cập nội dung luôn

Sở công thương Bình dương

Binh duong department of Industry and trade

Điểm mới trong quy định về những điều đảng viên không được làm có hiệu lực từ năm 2021

04-11-2021

Điểm mới trong quy định về những điều đảng viên không được làm có hiệu lực từ năm 2021

Ngày 25/10/2021, Ban Chấp hành Trung ương ban hành Quy định 37-QĐ-TW về những điều đảng viên không được làm, thay thế Quy định 47-QĐ/TW ngày 01/11/2011.


Quy định mới cơ bản giữ nguyên 19 điều như trước, kế thừa cơ bản những nội dung còn phù hợp, nhưng có bổ sung một số nội dung mới cho phù hợp.

Ảnh minh họa

Cụ thể, quy định mới thay đổi thứ tự một số điều theo thứ tự từ 1 đến 19 của quy định cũ. Trong đó, quy định đảng viên không được “không chấp hành” hay không được “tự ứng cử, nhận đề cử” khi chưa được tổ chức Đảng có thẩm quyền cho phép được đưa từ vị trí thứ 7 lên vị trí thứ 2.

Quy định mới cũng bổ sung thêm một số quy định mới về những điều đảng viên không được làm. Điển hình tại điều thứ 3 là không được “phản bác, phủ nhận, xuyên tạc chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; không thực hiện trách nhiệm nêu gương; chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, vụ lợi; "tư duy nhiệm kỳ", đoàn kết xuôi chiều, dân chủ hình thức, thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh; độc đoán, chuyển quyền, quan liêu, xa rời quần chúng”.

Bên cạnh đó, điều 13 quy định hoàn toàn mới so với quy định cũ. Theo đó, quy định, đảng viên không được can thiệp, tác động vào hoạt động kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án, xét đặc xá, giải quyết khiếu nại, tố cáo để bao che, tiếp tay cho các hành vi vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Tác động, ép buộc, mua chuộc tổ chức, cá nhân để giảm trách nhiệm, hình phạt cho người khác. Việc bổ sung điều 13 thể hiện qua thực tế công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực sẽ gặp nhiều khó khăn nếu không thể hiện một cách rõ ràng.

Một điểm đáng chú ý trong quy định mới, Trung ương nhấn mạnh, nghiêm cấm các hành vi đe dọa, trù dập, trả thù người khiếu nại, tố cáo; không thực hiện các quy định của Đảng và pháp luật về bảo vệ người tố cáo, phê bình, góp ý; hành vi chạy chức chạy quyền, tham ô hay thờ ơ, vô cảm với các hành vi sai trái trong xã hội...

Quy định mới được xác định có tính pháp quy cao, được xây dựng theo nhóm hành vi với các điều khoản chặt chẽ hơn, cụ thể hơn, rõ nội hàm, rõ hành vi, bảo đảm ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện; đồng thời dễ kiểm tra, giám sát, xử lý kỷ luật khi đảng viên có dấu hiệu hoặc vi phạm./.

Văn bản chi tiết: file đính kèm

/documents/296837/1457606/Q%C4%90_37-QD_TW.pdf/c8ae2781-6ad6-4e74-8547-eacc6eb5d7a5

 


Diệu Hằng

Lượt xem: 2305

Thống kê truy cập

Đang truy cập:120

Tổng truy cập: 6469903