Truy cập nội dung luôn

Sở công thương Bình dương

Binh duong department of Industry and trade

Đẩy nhanh việc triển khai nâng cấp hoàn chỉnh các dịch vụ công trực tuyến tại tỉnh Bình Dương

06-11-2021

Đẩy nhanh việc triển khai nâng cấp hoàn chỉnh các dịch vụ công trực tuyến tại tỉnh Bình Dương

Ngày 5/11/2021, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Dương đã tổ chức họp với các sở, ngành, địa phương về nhanh chóng triển khai nâng cấp các dịch vụ công trực tuyến. Theo đó, 100% dịch vụ công đủ điều kiện trực tuyến mức độ 3, 4 và đưa vào vận hành chính thức từ ngày 1/1/2022; nâng cấp các dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 lên mức độ 3 hoặc mức độ 4. Bên cạnh đó, thực hiện kết nối, tích hợp Hệ thống thông tin một cửa điện tử, Cổng Dịch vụ công của tỉnh Bình Dương với Cổng Dịch vụ công Quốc gia, các hệ thống thanh toán đáp ứng theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu trúc, định dạng dữ liệu phục vụ kết nối Cổng Dịch vụ công Quốc gia với Cổng Dịch vụ công của tỉnh, Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp Bộ và các cơ sở dữ liệu Quốc gia, chuyên ngành...

Thực tế đến nay, Bình Dương đã triển khai 1.942 thủ tục hành chính (TTHC); trong đó, cấp tỉnh 1.557 TTHC, cấp huyện 258 TTHC, cấp xã 127 TTHC. Có 93 TTHC mức độ 3 và 1.505 TTHC mức độ 4; 1.000/1.598 dịch vụ công có biểu mẫu điện tử tương tác (gọi tắt là e-Form); 619/1.598 dịch vụ công có phát sinh hồ sơ; tích hợp lên Cổng Dịch vụ công Quốc gia 719 dịch vụ công.

Lộ trình thực hiện cung cấp tất cả dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công của tỉnh Bình Dương trong năm 2021 được triển khai qua 3 giai đoạn, cụ thể: Trước ngày 26/11/2021, thực hiện cung cấp 100% dịch vụ công mức độ 2 lên mức độ cao hơn; trước ngày 26/12/2021, thực hiện cung cấp 100% dịch vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4; ngày 01/01/2022, vận hành chính thức dịch vụ công mức độ 3, 4.

Người dân đến nộp hồ sơ tại Trung tâm Hành chính công của tỉnh

Riêng tại Sở Công Thương, hiện đang triển khai 100% các dịch vụ công mức độ 3,4 và thực hiện giao nhận hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích, tiếp tục đẩy mạnh rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính, kịp thời tiếp nhận, xử lý các phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp, đặc biệt trong năm 2021 Sở sẽ tập trung hoàn thành Đề án Cơ sở dữ liệu ngành Công Thương, đưa vào vận hành Sàn Thương mại điện tử của tỉnh góp phần hiện đại hóa nền hành chính của tỉnh.

                                                                                


Kim Cúc

Lượt xem: 1123

Thống kê truy cập

Đang truy cập:225

Tổng truy cập: 4945872