Truy cập nội dung luôn

Sở công thương Bình dương

Binh duong department of Industry and trade
Thứ hai, ngày 3 tháng 2 năm 2018

Đẩy mạnh hợp tác ba nhà trong xây dựng cơ sở dữ liệu chuỗi cung ứng

31-07-2019

Sáng 29-7, Sở Công thương chủ trì cuộc họp xây dựng cơ sở dữ liệu chuỗi cung ứng theo chủ trương của UBND tỉnh. Tham dự  có lãnh đạo Văn phòng điều hành Thành phố thông minh, đại diện các sở, ngành chức năng.

Tại cuộc họp, ông Nguyễn Văn Dành, Giám đốc Sở Công thương đề nghị đơn vị tư vấn cần làm rõ từng bước cụ thể trong quá trình thu thập thông tin phục vụ cho việc xây dựng cơ sở dữ liệu. Theo đó,  ngành Công Thương, các ngành chức năng cần phải làm gì trong quá trình xây dựng cơ sở dữ liệu chuỗi  cung ứng định hướng phát triển thành phố thông minh của tỉnh? Cơ chế phối hợp như thế nào để đề án được triển khai thành công với sự kết hợp của ba nhà (nhà nước- nhà trường và doanh nghiệp)?. Theo đơn vị tư vấn, Sở Công thương chủ trì kết nối các cơ quan quản lý nhà nước để cập nhật các thông tin của doanh nghiệp và phân công từng đơn vị nhiệm vụ cụ thể. Trên cơ sở đó, các ngành cần họp định kỳ để thống nhất việc tập hợp, vận hành, thông tin của doanh nghiệp; thống nhất  cơ chế quản lý thông tin, làm việc với các  trường đại học, cơ quan an ninh…

Trong đề án xây dựng thành phố thông minh, việc xây dựng cơ sở dữ liệu chuỗi cung ứng là vô cùng quan trọng.  Đây là tiền đề cho việc phát triển công nghiệp thông minh. Thông qua đó, các doanh nghiệp chủ động tìm hiểu  sản phẩm của nhau, nhu cầu tìm hiểu về chuỗi cung ứng theo đúng định hướng của tỉnh. Vấn đề khó nhất trong việc xây dựng cơ sở dữ liệu hiện nay lấy được những thông tin chi tiết nhất về sản phẩm, chủng loại, chi tiết về công nghệ…. Cần có sự thống nhất giữa nhà nước – nhà trường và doanh nghiệp. Đại học Quốc tế Miền Đông là trường đại học đầu tiên của tỉnh đã và đang triển khai nghiên cứu về xây dựng cơ sở dữ liệu cho chuỗi cung ứng.