Truy cập nội dung luôn

Sở công thương Bình dương

Binh duong department of Industry and trade
# Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu
1 04/VBHN-BNV Thông tư Quy định chức danh, mã số và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành hành chính 09-11-2017 Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân
2 10365/BCT-TTTN Công văn về việc điều hành kinh doanh xăng dầu 04-11-2017 Phó Vụ trưởng Nguyễn Lộc An
3 119/2017/NĐ-CP Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hành hóa 01-11-2017 Nguyễn Xuân Phúc
4 21/2017/TT-BCT Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mức giới hạn hàm lượng formaldehyt và các amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may 23-10-2017 Bộ trưởng Trần Tuấn Anh
5 3995/QĐ-BCT Quyết định phê duyệt nhiệm vụ bắt đầu thực hiện năm 2018 (đợt 1) tham gia Chương trình phát triển một số ngành công nghiệp công nghệ cao 19-10-2017 Thứ trưởng Cao Quốc Hưng
6 116/2017/NĐ-CP Nghị định quy định điều kiện sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu và kinh doanh dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng ô tô 17-10-2017 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc
7 16/VBHN-BCT Thông tư Quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 45/2012/NĐ-CP ngày 21/5/2012 của Chính phủ về khuyến công 16-10-2017 Bộ trưởng Trần Tuấn Anh
8 3899/QĐ-BCT Quyết định về việc bổ sung địa điểm cửa hàng xăng dầu dọc tuyến Quốc lộ 13 đoạn qua địa bàn tỉnh Bình Dương thuộc "Quy hoạch hệ thống cửa hàng xăng dầu dọc tuyến Quốc lộ 13 đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035" 11-10-2017 Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải
9 2640/QĐ-BNV Quyết định Đề án đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước giai đoạn 2017-2020 10-10-2017 Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân
10 113/2017/NĐ-CP Nghị định 113/2017/NĐ-CP hướng dẫn Luật hóa chất 09-10-2017 Nguyễn Xuân Phúc