Truy cập nội dung luôn

Sở công thương Bình dương

Binh duong department of Industry and trade
# Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu
1 1229/QĐ-BCT Quyết định 1229/QĐ-BCT năm 2018 công bố thủ tục hành chính mới ban hành, bị bãi bỏ trong lĩnh vực Quản lý cạnh tranh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương 12-04-2018 Trần Quốc Khánh
2 08/2014/TT-TTCP Quy định thẩm quyền, nội dung thanh tra trách nhệm thực hiện trách nhiệm pháp luật về thanh tra 12-04-2018 Huỳnh Phong Tranh
3 686/QĐ-BCT Quyết định áp dụng biện pháp tự vệ chính thức 22-03-2018 Bộ trưởng Trần Tuấn Anh
4 40/2018/NĐ-CP Về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp 12-03-2018 Nguyễn Xuân Phúc
5 39/2018/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Luật hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ 11-03-2018 Nguyễn Xuân Phúc
6 1757/BCT-TTTN Công văn về việc điều hành kinh doanh xăng dầu 08-03-2018 Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước Nguyễn Lộc An
7 268/BC-SCT Báo cáo tình hình hoạt động của các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2017 01-03-2018 Hồ Văn Bình
8 01/2018/TT-BCT Quy định chi tiết hàng hóa mua bán, trao đổi qua cửa khẩu phụ, lối mở biên giới của thương nhân 27-02-2018 Trần Tuấn Anh
9 02/2018/TT-BCT Thông tư quy định chi tiết Danh mục hàng hóa mua bán, trao đổi của cư dân biên giới 27-02-2018 Bộ trưởng Trần Tuấn Anh
10 01/2018/TT-BCT Thông tư quy định chi tiết hàng hóa mua bán, trao đổi qua cửa khẩu phụ, lối mở biên giới của thương nhân 27-02-2018 Bộ trưởng Trần Tuấn Anh