Truy cập nội dung luôn

Sở công thương Bình dương

Binh duong department of Industry and trade
# Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu
1 40/2018/NĐ-CP Về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp 12-03-2018 Nguyễn Xuân Phúc
2 39/2018/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Luật hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ 11-03-2018 Nguyễn Xuân Phúc
3 1757/BCT-TTTN Công văn về việc điều hành kinh doanh xăng dầu 08-03-2018 Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước Nguyễn Lộc An
4 268/BC-SCT Báo cáo tình hình hoạt động của các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2017 01-03-2018 Hồ Văn Bình
5 01/2018/TT-BCT Quy định chi tiết hàng hóa mua bán, trao đổi qua cửa khẩu phụ, lối mở biên giới của thương nhân 27-02-2018 Trần Tuấn Anh
6 02/2018/TT-BCT Thông tư quy định chi tiết Danh mục hàng hóa mua bán, trao đổi của cư dân biên giới 27-02-2018 Bộ trưởng Trần Tuấn Anh
7 01/2018/TT-BCT Thông tư quy định chi tiết hàng hóa mua bán, trao đổi qua cửa khẩu phụ, lối mở biên giới của thương nhân 27-02-2018 Bộ trưởng Trần Tuấn Anh
8 216/BC-SCT Báo cáo tình hình hoạt động ngành Công Thương tháng 02, nhiệm vụ tháng 03 năm 2018 22-02-2018 Nguyễn Văn Dành
9 22/2018/TT-BTC Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 299/2016/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sửa dụng phí thẩm định điều kiện kinh doanh để cấp Giấy phép sản xuất rượu, Giấp phép sản xuất thuốc lá 22-02-2018 Vũ Thị Mai
10 13/VBHN-BCT Thông tư quy định danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương 22-02-2018 Bộ trưởng Trần Tuấn Anh