Truy cập nội dung luôn

Sở công thương Bình dương

Binh duong department of Industry and trade
# Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu
1 87/2018/NĐ-CP Nghị định 87/2018/NĐ-CP về kinh doanh khí 15-06-2018 Nguyễn Xuân Phúc
2 12/2018/TT-BCT Quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương & Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương 15-06-2018 Trần Tuấn Anh
3 2089A/QĐ-BCT Quyết định 2089A/QĐ-BCT năm 2018 công bố thủ tục hành chính mới/bị bãi bỏ trong lĩnh vực Vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương 15-06-2018 Trần Quốc Khánh
4 12/2018/TT-BCT Quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương và Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương 15-06-2018 Bộ trưởng Trần Tuấn Anh
5 81/2018/NĐ-CP Nghị định 81/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại 22-05-2018 Nguyễn Xuân Phúc
6 71/2018/NĐ-CP Nghị định 71/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật Quản lý, sử dụng vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ về vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ 15-05-2018 Nguyễn Xuân Phúc
7 61/2018/NĐ-CP Nghị định 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính 23-04-2018 Nguyễn Xuân Phúc
8 1229/QĐ-BCT Quyết định 1229/QĐ-BCT năm 2018 công bố thủ tục hành chính mới ban hành, bị bãi bỏ trong lĩnh vực Quản lý cạnh tranh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương 12-04-2018 Trần Quốc Khánh
9 08/2014/TT-TTCP Quy định thẩm quyền, nội dung thanh tra trách nhệm thực hiện trách nhiệm pháp luật về thanh tra 12-04-2018 Huỳnh Phong Tranh
10 686/QĐ-BCT Quyết định áp dụng biện pháp tự vệ chính thức 22-03-2018 Bộ trưởng Trần Tuấn Anh