Truy cập nội dung luôn

Sở công thương Bình dương

Binh duong department of Industry and trade
# Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu
1 16/2018/TT-BCT Quy định chi tiết thi hành công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Công Thương 04-07-2018 Trần Tuấn Anh
2 2195/QĐ-BCT Quyết định 2195/QĐ-BCT năm 2018 công bố thủ tục hành chính mới, được thay thế trong lĩnh vực xúc tiến thương mại thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương 25-06-2018 Trần Quốc Khánh
3 13/2018/TT-BCT Thông tư 13/2018/TT-BCT quy định về quản lý, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ sử dụng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành 15-06-2018 Hoàng Quốc Vượng
4 87/2018/NĐ-CP Nghị định 87/2018/NĐ-CP về kinh doanh khí 15-06-2018 Nguyễn Xuân Phúc
5 12/2018/TT-BCT Quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương & Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương 15-06-2018 Trần Tuấn Anh
6 2089A/QĐ-BCT Quyết định 2089A/QĐ-BCT năm 2018 công bố thủ tục hành chính mới/bị bãi bỏ trong lĩnh vực Vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương 15-06-2018 Trần Quốc Khánh
7 12/2018/TT-BCT Quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương và Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương 15-06-2018 Bộ trưởng Trần Tuấn Anh
8 81/2018/NĐ-CP Nghị định 81/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại 22-05-2018 Nguyễn Xuân Phúc
9 71/2018/NĐ-CP Nghị định 71/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật Quản lý, sử dụng vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ về vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ 15-05-2018 Nguyễn Xuân Phúc
10 61/2018/NĐ-CP Nghị định 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính 23-04-2018 Nguyễn Xuân Phúc