Truy cập nội dung luôn

Sở công thương Bình dương

Binh duong department of Industry and trade
# Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu
1 92/2017/NĐ-CP Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính 07-08-2017 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc
2 7027/BCT-TTTN Công văn về việc điều hành kinh doanh xăng dầu 04-08-2017 Phó Vụ trưởng Nguyễn Lộc An
3 13/2017/TT-BCT Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 56/2014/TT-BCT quy định phương pháp xác định giá phát điện, trình tự kiểm tra hợp đồng mua bán điện; Thông tư số 30/2014/TT-BCT quy định vận hành thị trường phát điện cạnh tranh và Thông tư số 57/2014/TT-BCT quy định phương pháp, trình tự xây dựng và ban hành khung giá phát điện 03-08-2017 Bộ trưởng Trần Tuấn Anh
4 12/2017/TT-BCT Thông tư 12/2017/TT-BCT quy định về trình tự, thủ tục cấp, thu hồi giấy phép hoạt động điện lực do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành 31-07-2017 Trần Tuấn Anh
5 11/2017/TT-BCT Thông tư quy định về hoạt động tạm nhập, tái xuất; tạm xuất, tái nhập và chuyển khẩu hàng hóa 28-07-2017 Bộ trưởng Trần Tuấn Anh
6 2754/QĐ-BCT Quyết định về việc sửa đổi Quyết định số 3584/QĐ-BCT ngày 01 tháng 9 năm 2016 và Quyết định số 1105/QĐ-BCT ngày 30 tháng 3 năm 2017 của Bộ Công Thương về việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với sản phẩm thép mạ nhập khẩu. 20-07-2017 Bộ trưởng Trần Tuấn Anh
7 04/2017/NQ-HĐND Nghị định Về việc quy định mức phân bổ kinh phí đảm bảo cho công tác xây dựng và hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Bình Dương 20-07-2017 Phạm Văn Cành
8 2719/QĐ-BCT Quy định về khung giá bán buôn điện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho các Tổng công ty Điện lực năm 2017 19-07-2017 Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng
9 5977/QĐ-BCT Công văn về việc điều hành kinh doanh xăng dầu 05-07-2017 Phó Vụ trưởng Nguyễn Lộc An
10 30/CT-TTg Chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý vật liệu nổ công nghiệp 05-07-2017 Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc