Truy cập nội dung luôn

Sở công thương Bình dương

Binh duong department of Industry and trade
# Trích yếu Cơ quan ban hành Số/Ký hiệu Ngày ban hành Tài liệu
1 Công văn về việc điều hành kinh doanh xăng dầu Bộ Công Thương 5977/QĐ-BCT 05-07-2017
2 Chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý vật liệu nổ công nghiệp Bộ Công Thương 30/CT-TTg 05-07-2017
3 Quyết định về việc ban hành Quy chế đấu giá thí điểm hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2017 Bộ Công Thương 2465/QĐ-HĐĐGHNNKĐ 30-06-2017
4 Thông tư 08/2017/TT-BCT quy định về đăng ký giá, kê khai giá sữa và thực phẩm chức năng dành cho trẻ em dưới 06 tuổi do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Bộ Công Thương 08/2017/TT-BCT 26-06-2017
5 Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ 2017 Bộ Công Thương 14/2017/QH14 20-06-2017
6 Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước Bộ Công Thương 10/2017/QH14 20-06-2017
7 Báo cáo công tác cải cách hành chính của Bộ Công Thương 6 tháng đầu năm 2017 Bộ Công Thương 52/BC-BCT 13-06-2017
8 Nghị quyết Sửa đổi,bổ sung một số điều có liên quan tới kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính và cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại một số Nghị quyết của Chính phủ Bộ Công Thương 49/NQ-CP 13-06-2017
9 Luật Quản lý ngoại thương 2017 Bộ Công Thương 05/2017/QH14 12-06-2017
10 Về việc sửa đổi, bổ sung danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển và Danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển ban hành kèm theo Quyết định số 66/2014/QĐ-TTg ngày 25 tháng 11 năm 2014 của Thủ tương Chính phủ Bộ Công Thương 13/2017/QĐ-TTg 28-04-2017
11 Thông tư Quy Định về Đấu giá hạn ngạch thuế quan nhập khẩu Đường năm 2017 Bộ Công Thương 05/2017/TT-BCT 21-04-2017
12 Quyết định Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 896/QĐ-TTg ngày 08/06/2013 của của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013 - 2020 Bộ Công Thương 524/QĐ-TTg 19-04-2017
13 Về đầu tư xây dựng, quản lý khai thác cảng cạn Bộ Công Thương 38/2017/NĐ-CP 04-04-2017
14 Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 20/2011/TT-BCT ngày 12 tháng 5 năm 2011 quy định bổ sung thủ tục nhập khẩu xe ô tô chở người loại từ 09 chỗ ngồi trở xuống Bộ Công Thương 04/2017/TT-BCT 09-03-2017
15 Quy định Danh mục phương tiện, thiết bị phải dán nhãn năng lượng, áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu và lộ trình thực hiện Bộ Công Thương 04/2017/QĐ-TTg 09-03-2017
16 Thông tư Quy định về nguyên tắc điều hành hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đối với mặt hàng muối, trứng gia cầm năm 2017 Bộ Công Thương 03/2017/TT-BCT 03-03-2017
17 Quyết định về việc ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Công Thương thực hiện Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020 Bộ Công Thương 507/QĐ-BCT 21-02-2017
18 Công văn về việc điều hành kinh doanh xăng dầu Bộ Công Thương 1315/BCT-TTTN 18-02-2017
19 Quy chế Tiếp công dân của Bộ Công Thương Bộ Công Thương 440/QĐ-BCT 15-02-2017
20 Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch hành động nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển dịch vụ logistics Việt Nam đến năm 2025 Bộ Công Thương 200/QĐ-TTg 14-02-2017
21 Quyết định Về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội Đồng nhân dân,Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành đã hết hiệu lực năm 2016 Bộ Công Thương 331/QĐ-UBND 13-02-2017
22 Thông tư quy định phương pháp, trình tự lập, thẩm định và phê duyệt giá truyền tải điện Bộ Công Thương 02/2017/TT-BCT 10-02-2017
23 Nghị quyết về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020 Bộ Công Thương 19-2017/NQ-CP 06-02-2017
24 Quy Định việc áp dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu & trứng gia cầm có xuất xứ từ các nước thành viên của Liên minh kinh tế Á- Âu 2017, 2018 & 2019 Bộ Công Thương 01/2017/TT-BCT 24-01-2017
25 QUYẾT ĐỊNH 35/2015/QĐ-TTG SỬA ĐỔI QUYẾT ĐỊNH 02/2012/QĐ-TTG VỀ DANH MỤC HÀNG HÓA, DỊCH VỤ THIẾT YẾU PHẢI ĐĂNG KÝ HỢP ĐỒNG THEO MẪU, ĐIỀU KIỆN GIAO DỊCH CHUNG DO THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ BAN HÀNH Bộ Công Thương 35/2015/QĐ-TTg 20-01-2017
26 Quyết định Về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp năm 2016 Bộ Công Thương 86/QĐ-BTP 20-01-2017
27 QUYẾT ĐỊNH 02/2012/QĐ-TTG VỀ DANH MỤC HÀNG HÓA, DỊCH VỤ THIẾT YẾU PHẢI ĐĂNG KÝ HỢP ĐỒNG THEO MẪU, ĐIỀU KIỆN GIAO DỊCH CHUNG DO THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ BAN HÀNH Bộ Công Thương 02/2012/QĐ-TTg 13-01-2017
28 Luân chuyển đổi vị trí công tác công chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Bộ Công Thương 67/KH-SCT 13-01-2017
29 Công văn về việc điều hành kinh doanh xăng dầu Bộ Công Thương 88/BCT-TTTN 04-01-2017
30 Quy Định việc nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu theo hạn ngạch thuế quan 2017 Bộ Công Thương 39/2016/TT-BCT 30-12-2016

Thống kê truy cập

Đang truy cập:145

Tổng truy cập: 4526473