Truy cập nội dung luôn

Sở công thương Bình dương

Binh duong department of Industry and trade
# Trích yếu Cơ quan ban hành Số/Ký hiệu Ngày ban hành Tài liệu
1 Quyết định Đề án đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước giai đoạn 2017-2020 Bộ Công Thương 2640/QĐ-BNV 10-10-2017
2 Nghị định 113/2017/NĐ-CP hướng dẫn Luật hóa chất Bộ Công Thương 113/2017/NĐ-CP 09-10-2017
3 Nghị quyết về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương Bộ Công Thương 100/NQ-CP 06-10-2017
4 Chỉ thị về việc tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật trong kinh doanh khí dầu mỏ hoá lỏng Bộ Công Thương 13/CT-BCT 04-10-2017
5 Quyết định về việc ban hành Quy chế Xét tặng Giải thưởng "Sản phẩm, dịch vụ thương mại Việt tiêu biểu hưởng ứng Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" năm 2017 Bộ Công Thương 3728/QĐ-BCT 29-09-2017
6 Thông tư quy định nội dung, phương pháp và trình tự thực hiện nghiên cứu phụ tải điện Bộ Công Thương 19/2017/TT-BCT 29-09-2017
7 Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 46/2012/TT-BCT ngày 28/12/2012 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 45/2012/NĐ-CP ngày 21/5/2012 của Chính phủ về khuyến công Bộ Công Thương 20/2017/TT-BCT 29-09-2017
8 Nghị định Về thủ tục hành chính Bộ Công Thương 10272/VBHN-VPCP 27-09-2017
9 Nghị định Về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị cá nhân, tổ chức về quy định hành chính Bộ Công Thương 10271/VBHN-VPCP 27-09-2017
10 Nghị định số 108/2017/NĐ-CP của Chính phủ : Về quản lý phân bón Bộ Công Thương 108/2017/NĐ-CP 20-09-2017
11 Thông tư sửa Đổi bổ sung Thôn tư số 22/2009/TT-BCT ngày 04/8/2009 của Bộ Công Thương quy Định về quá cảnh hàng hóa của nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào qua lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Bộ Công Thương 06/2017/TT-BCT 19-09-2017
12 Hướng dẫn thực hiện quy định về khu ( điểm) chợ biên giới tại Hiệp định TM biên giới giữa Chính phủ nước CHXHCNVN & Chính phủ nước CHND Trung Hoa Bộ Công Thương 17/2017/TT-BCT 19-09-2017
13 Góp ý phương án giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ Bộ Công Thương 1404/SCT-QLTM 14-09-2017
14 Nghị định số 106/2017/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá Bộ Công Thương 106/2017/NĐ-CP 14-09-2017
15 Về kinh doanh rượu Bộ Công Thương 105/2017/NĐ-CP 14-09-2017
16 Chỉ thị về việc tăng cường tiết kiệm điện Bộ Công Thương 1329/SCT-QLNL 30-08-2017
17 Quy Định về hoạt Động tạm nhập, tái xuất, tái nhập & chuyển khẩu hàng hóa Bộ Công Thương 11/2017/TT-BCT 28-08-2017
18 Bãi bỏ Thông tư số 12/2015/TT-BCT ngày 12 tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định việc áp dụng chế độ cấp Giấy phép nhập khẩu tự động đối với một số sản phẩm thép Bộ Công Thương 14/2017/TT-BCT 28-08-2017
19 Quyết định Về việc thực hiện một sốQuy định nội dung chi, mức chi và định mức phân bổ kinh phí đảm bảo cho công tác xây dựng và hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Bình Dương Bộ Công Thương 18/2017/QĐ-UBND 21-08-2017
20 Nghị định quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương Bộ Công Thương 98/2017/NĐ-CP 18-08-2017
21 Tăng cường sử dụng vật tư, hàng hóa sản xuất trong nước trong công tác đấu thầu các dự án đầu tư phát triển và hoạt động mua sắm thường xuyên sử dụng vốn nhà nước Bộ Công Thương 7551A/BCT-KH 17-08-2017
22 THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 11/2014/TT-BNV NGÀY 09 THÁNG 10 NĂM 2014 VÀ THÔNG TƯ SỐ 13/2010/TT-BNV NGÀY 30 THÁNG 12 NĂM 2010 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ VỀ TIÊU CHUẨN NGHIỆP VỤ CHUYÊN MÔN, BỔ NHIỆM NGẠCH VÀ XẾP LƯƠNG ĐỐI VỚI CÁC NGẠCH CÔNG CHỨC CHUYÊN NGÀNH HÀNH CHÍNH VÀ VIỆC TỔ CHỨC THI NÂNG NGẠCH CÔNG CHỨC Bộ Công Thương 05/2017/TT-BNV 15-08-2017
23 Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính Bộ Công Thương 92/2017/NĐ-CP 07-08-2017
24 Công văn về việc điều hành kinh doanh xăng dầu Bộ Công Thương 7027/BCT-TTTN 04-08-2017
25 Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 56/2014/TT-BCT quy định phương pháp xác định giá phát điện, trình tự kiểm tra hợp đồng mua bán điện; Thông tư số 30/2014/TT-BCT quy định vận hành thị trường phát điện cạnh tranh và Thông tư số 57/2014/TT-BCT quy định phương pháp, trình tự xây dựng và ban hành khung giá phát điện Bộ Công Thương 13/2017/TT-BCT 03-08-2017
26 Thông tư 12/2017/TT-BCT quy định về trình tự, thủ tục cấp, thu hồi giấy phép hoạt động điện lực do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành Bộ Công Thương 12/2017/TT-BCT 31-07-2017
27 Thông tư quy định về hoạt động tạm nhập, tái xuất; tạm xuất, tái nhập và chuyển khẩu hàng hóa Bộ Công Thương 11/2017/TT-BCT 28-07-2017
28 Quyết định về việc sửa đổi Quyết định số 3584/QĐ-BCT ngày 01 tháng 9 năm 2016 và Quyết định số 1105/QĐ-BCT ngày 30 tháng 3 năm 2017 của Bộ Công Thương về việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với sản phẩm thép mạ nhập khẩu. Bộ Công Thương 2754/QĐ-BCT 20-07-2017
29 Nghị định Về việc quy định mức phân bổ kinh phí đảm bảo cho công tác xây dựng và hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Bình Dương Bộ Công Thương 04/2017/NQ-HĐND 20-07-2017
30 Quy định về khung giá bán buôn điện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho các Tổng công ty Điện lực năm 2017 Bộ Công Thương 2719/QĐ-BCT 19-07-2017

Thống kê truy cập

Đang truy cập:122

Tổng truy cập: 4525966