Truy cập nội dung luôn

Sở công thương Bình dương

Binh duong department of Industry and trade
# Trích yếu Cơ quan ban hành Số/Ký hiệu Ngày ban hành Tài liệu
1 Thông tư quy định chi tiết Danh mục hàng hóa mua bán, trao đổi của cư dân biên giới Bộ Công Thương 02/2018/TT-BCT 27-02-2018
2 Thông tư quy định chi tiết hàng hóa mua bán, trao đổi qua cửa khẩu phụ, lối mở biên giới của thương nhân Bộ Công Thương 01/2018/TT-BCT 27-02-2018
3 Báo cáo tình hình hoạt động ngành Công Thương tháng 02, nhiệm vụ tháng 03 năm 2018 Bộ Công Thương 216/BC-SCT 22-02-2018
4 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 299/2016/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sửa dụng phí thẩm định điều kiện kinh doanh để cấp Giấy phép sản xuất rượu, Giấp phép sản xuất thuốc lá Bộ Công Thương 22/2018/TT-BTC 22-02-2018
5 Thông tư quy định danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương Bộ Công Thương 13/VBHN-BCT 22-02-2018
6 Nghị định về vật liệu nổ công nghiệp Bộ Công Thương 14/VBHN-BCT 22-02-2018
7 Thông tư Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành, liên tịch ban hành Bộ Công Thương 01/2018/TT-BTP 02-02-2018
8 Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ trong lĩnh vực hóa chất thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương Bộ Công Thương 416/QĐ-BCT 31-01-2018
9 Thông tư 08/2018/TT-BTC về quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong hoạt động hóa chất do Bộ Tài chính ban hành Bộ Công Thương 08/2018/TT-BTC 25-01-2018
10 Báo cáo tình hình hoạt động ngành Công Thương tháng 01, nhiệm vụ tháng 02 năm 2018 Bộ Công Thương 95/BC-SCT 22-01-2018
11 Quyết định 233/QĐ-BCT năm 2018 công bố thủ tục hành chính mới; bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ trong lĩnh vực thương mại quốc tế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương Bộ Công Thương 233/QĐ-BCT 18-01-2018
12 Nghị định 09/2018/NĐ-CP về quy định chi tiết Luật thương mại và Luật Quản lý ngoại thương về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam Bộ Công Thương 09/2018/NĐ-CP 15-01-2018
13 Nghị định 09/2018/NĐ-CP về quy định chi tiết Luật thương mại và Luật Quản lý ngoại thương về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam Bộ Công Thương 09/2018/NĐ-CP 15-01-2018
14 Nghị định số 08/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương Bộ Công Thương 08/2018/NĐ-CP 15-01-2018
15 Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu Bộ Công Thương 1/VBHN-BCT 11-01-2018
16 Quyết định về việc chỉ định tổ chức giám định/chứng nhận sản phẩm dệt may Bộ Công Thương 80/QĐ-BCT 09-01-2018
17 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2013/TT-BCT ngày 30/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định trình tự, thủ tục bổ sung, điều chỉnh quy hoạch và quản lý đầu tư đối với dự án đầu tư xây dựng công trình kho xăng dầu, kho khí hóa lỏng, kho khí thiên nhiên hóa lỏng Bộ Công Thương 34/2017/TT-BCT 29-12-2017
18 Quy định cụ thể và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hóa chất và Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09/10/2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hóa chất Bộ Công Thương 32/2017/TT-BCT 28-12-2017
19 Quyết định 4705/QĐ-BCT năm 2017 về công bố thủ tục hành chính mới, được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế, bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công thương Bộ Công Thương 4705/QĐ-BCT 18-12-2017
20 Thông tư 28/2017/TT-BCT về sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ Thông tư trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu, kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp và xuất nhập khẩu thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công thương Bộ Công Thương 28/2017/TT-BCT 08-12-2017
21 Quy định về mức tiêu hao năng lượng trong sản xuất giấy Bộ Công Thương 24/2017/TT-BCT 23-11-2017
22 Ban hành Quy chế về xét, cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC thuộc tỉnh Bình Dương Bộ Công Thương 27/2017/QĐ-UBND 16-11-2017
23 Thông tư Quy định chức danh, mã số và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành hành chính Bộ Công Thương 04/VBHN-BNV 09-11-2017
24 Công văn về việc điều hành kinh doanh xăng dầu Bộ Công Thương 10365/BCT-TTTN 04-11-2017
25 Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hành hóa Bộ Công Thương 119/2017/NĐ-CP 01-11-2017
26 Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mức giới hạn hàm lượng formaldehyt và các amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may Bộ Công Thương 21/2017/TT-BCT 23-10-2017
27 Quyết định phê duyệt nhiệm vụ bắt đầu thực hiện năm 2018 (đợt 1) tham gia Chương trình phát triển một số ngành công nghiệp công nghệ cao Bộ Công Thương 3995/QĐ-BCT 19-10-2017
28 Nghị định quy định điều kiện sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu và kinh doanh dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng ô tô Bộ Công Thương 116/2017/NĐ-CP 17-10-2017
29 Thông tư Quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 45/2012/NĐ-CP ngày 21/5/2012 của Chính phủ về khuyến công Bộ Công Thương 16/VBHN-BCT 16-10-2017
30 Quyết định về việc bổ sung địa điểm cửa hàng xăng dầu dọc tuyến Quốc lộ 13 đoạn qua địa bàn tỉnh Bình Dương thuộc "Quy hoạch hệ thống cửa hàng xăng dầu dọc tuyến Quốc lộ 13 đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035" Bộ Công Thương 3899/QĐ-BCT 11-10-2017

Thống kê truy cập

Đang truy cập:197

Tổng truy cập: 4526183