Truy cập nội dung luôn

Sở công thương Bình dương

Binh duong department of Industry and trade
# Trích yếu Cơ quan ban hành Số/Ký hiệu Ngày ban hành Tài liệu
1 Thực hiện các giải pháp bảo đảm cân đối cung cầu, bình ổn thị trường; chống các hành vi đầu cơ, găm hàng và vi phạm pháp luật trong hoạt động thương mại trong tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp Bộ Công Thương 07/CT-BCT 12-05-2021
2 Thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương 1954/UBND-VX 10-05-2021
3 Thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương 1804/UBND-VX 04-05-2021
4 Thực hiện Công điện số 541/CĐ-TTg ngày 23/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương 1745/UBND-VX 26-04-2021
5 Đôn đốc triển khai Bản đồ chung sống an toàn với Covid-19 Bộ Công Thương 1937/BCT-CN 06-04-2021
6 Kế hoạch hành động của ngành Công Thương ứng phó với tác động của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (Covid-19) gây ra Bộ Công Thương 481/QĐ-BCT 13-02-2021
7 Thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương 437/UBND-VX 01-02-2021
8 Thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp cấp bách trong phòng, chống dịch Covid-19 Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương 427/UBND-VX 29-01-2021
9 Tăng cường các hoạt động phòng chống Covid-19 trong tình hình mới Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 tỉnh Bình Dương 251/BCĐ 28-01-2021
10 Về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương/Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Bình Dương Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương 2700/QĐ-UBND 15-09-2020
11 Sửa đổi Thông tư 44/2015/TT-BCT quy định về phát triển dự án, biểu giá chi phí tránh được và hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho dự án điện sinh khối Bộ Công Thương 16/2020/TT-BCT 07-07-2020
12 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp Chính phủ 66/2020/NĐ-CP 11-06-2020
13 Hướng dẫn phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19 tại nơi làm việc và ký túc xá cho người lao động Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống Covid-19 2194/QĐ-BCĐQG 27-05-2020
14 V/v thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương 1518/UBND-VX 31-03-2020
15 Nghị định số 24/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia Chính phủ 24/2020/NĐ-CP 24-02-2020
16 Kết quả triển khai Hiệp định CPTPP của các Bộ, Ngành, địa phương trong năm 2019 Bộ Công Thương 696/BCT-ĐB 05-02-2020
17 Nghị định số 17/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 02 năm 2020của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương Chính phủ 17/2020/NĐ-CP 05-02-2020
18 Phê duyệt " Đề án điều chỉnh quy hoạch phát triển mạng lưới chợ, siêu thị, trung tâm thương mại tỉnh Bình Dương đến năm 2020. Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương 4109/QĐ-UBND 31-12-2019
19 Phê duyệt Đề án " Nâng cao tỷ trọng nội địa hóa, năng lực công nghệ và hiệu quả quản lý tri thức trong một số ngành xuất khẩu chủ lực của tỉnh Bình Dương đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương 4110/QĐ-UBND 31-12-2019
20 Phê duyệt Đề án Điều chỉnh, phát triển mạng lưới kinh doanh xăng dầu tỉnh Bình Dương đến năm 2030 Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương 4112/QĐ-UBND 31-12-2019
21 Ban hành Quy định Một cửa liên thông giữa cơ quan Nhà nước và Điện lực trong giải quyết các thủ tục cấp điện qua lưới điện trung áp trên địa bàn tỉnh Bình Dương Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương 3586/QĐ-UBND 04-12-2019
22 Thông tư số 28/2019/TT-BCT ngày 15 tháng 11 năm 2019sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 57/2018/TT-BCT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của các Nghị định liên quan đến kinh doanh thuốc lá Bộ Công Thương 28/2019/TT-BCT 15-11-2019
23 Phê duyệt Đề án “Điều tra, đánh giá thực trạng hoạt động và đề xuất các cơ chế chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp nằm ngoài khu công nghiệp, cụm công nghiệp ở địa bàn phía Nam chuyển đổi công năng, di dời vào các khu công nghiệp, cụm công nghiệp tỉnh Bình Dương” Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương 3210/QĐ-UBND 31-10-2019
24 Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia Chính phủ 44/2019/QH14 14-06-2019
25 Công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Bình Dương Bộ Công Thương 1283/QĐ-UBND 17-05-2019
26 Quyết định về việc Ban hành khung giá phát điện năm 2019 Bộ Công Thương 281/QĐ-BCT 12-02-2019
27 Quyết định ban hành Danh mục sản phẩm cơ khí chế tạo, linh kiện, máy nông nghiệp và sản phẩm phụ trợ phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn được hỗ trợ đầu tư Bộ Công Thương 176/QĐ-BCT 28-01-2019
28 ​Báo cáo Chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh và tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 01 năm 2019 Bộ Công Thương 22/BC-UBND 25-01-2019
29 Thông tư quy định thực hiện phát triển dự án điện gió và Hợp đồng mua bán điện mẫu cho các dự án điện gió Bộ Công Thương 02/2019/TT-BCT 15-01-2019
30 Thông tư quy định cửa khẩu nhập khẩu phế liệu Bộ Công Thương 01/2019/TT-BCT 09-01-2019

Thống kê truy cập

Đang truy cập:231

Tổng truy cập: 4946289