Truy cập nội dung luôn

Sở công thương Bình dương

Binh duong department of Industry and trade
# Trích yếu Cơ quan ban hành Số/Ký hiệu Ngày ban hành Tài liệu
1 Ban hành Quy định về quản lý và sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị trên địa bàn tỉnh Bình Dương Bộ Công Thương 23/2014/QĐ-UBND 26-06-2014
2 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu Bộ Công Thương 63/2014/NĐ-CP 26-06-2014
3 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân Bộ Công Thương 64/2014/NĐ-CP 26-06-2014
4 Quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định khu vực thương mại tự do ASEAN - Hàn Quốc Bộ Công Thương 20/2014/TT-BCT 25-06-2014
5 Luật Xây dựng Bộ Công Thương 50/2014/QH13 18-06-2014
6 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm tra thiết kế công trình xây dựng Bộ Công Thương 75/2014/TT-BTC 12-06-2014
7 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phương pháp thăm dò từ mặt đất Bộ Công Thương 31/2014/TT-BTNMT 10-06-2014
8 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phương pháp thăm dò phóng xạ Bộ Công Thương 32/2014/TT-BTNMT 10-06-2014
9 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phương pháp thăm dò điện Bộ Công Thương 33/2014/TT-BTNMT 10-06-2014
10 Về một số nhiệm vụ trọng tâm CCTTHC trong hình thành và thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất để cải thiện môi trường kinh doanh Bộ Công Thương 43/NQ-CP 06-06-2014
11 Quy định về thực hiện giá bán điện Bộ Công Thương 16/2014/TT-BCT 29-05-2014
12 Quy định trình tự xác minh và xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực thuộc thẩm quyền của Thủ trưởng Cơ quan Điều tiết điện lực Bộ Công Thương 14/2014/TT-BCT 26-05-2014
13 Về giám sát, kiểm tra, thanh tra đối với doanh nghiệp nhà nước trong việc chấp hành pháp luật và tuân thủ các quyết định của chủ sở hữu Bộ Công Thương 49/2014/NĐ-CP 20-05-2014
14 Quyết định về việc áp dụng tiêu chuẩn định dạng tài liệu mở trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Dương Bộ Công Thương 17/2014/QĐ-UBND 16-05-2014
15 Thông tư Quy định chi tiết thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2012 về theo dõi tình hình thi hành pháp luật Bộ Công Thương 14/2014/TT-BTP 15-05-2014
16 NGHỊ ĐỊNH 42/2014/NĐ-CP VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG ĐA CẤP Bộ Công Thương 42/2014/NĐ-CP 14-05-2014
17 Về cơ chế hỗ trợ phát triển các dự án phát điện sử dụng chất thải rắn tại Việt Nam Bộ Công Thương 31/2014/QĐ-TTg 05-05-2014
18 Thông tư Hướng dẫn việc thực hiện pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật Bộ Công Thương 13/2014/TT-BTP 29-04-2014
19 Thông tư Quy định về công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa và theo dõi thi hành văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực Công thương Bộ Công Thương 12/VBHN-BCT 25-04-2014
20 Quy định việc xây dựng, phê duyệt định hướng chương trình thanh tra, kế hoạch thanh tra Bộ Công Thương 01/2014/TT-TTCP 23-04-2014
21 Thông tư Quy định về bảo đảm bình đẳng giới trong trợ giúp pháp lý Bộ Công Thương 11/2014/TT-BTP 17-04-2014
22 Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT ngày 09/4/2014 của Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Công Thương về Hướng dẫn việc phân công, phối hợp trong quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm Bộ Công Thương 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT 09-04-2014
23 Về quy định trách nhiệm quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Dương Bộ Công Thương 10/2014/QĐ-UBND 07-04-2014
24 Thông tư Quy định về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương Bộ Công Thương 11/2014/TT-BCT 24-03-2014
25 Quyết định Về việc công bố kết quả hệ thống văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước cùa Bộ Tư pháp đến hết ngày 31/12/2013 Bộ Công Thương 480/QĐ-BTP 03-03-2014
26 Ban hành Kế hoạch thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2014 Bộ Công Thương 436/QĐ-UBND 27-02-2014
27 Quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về an toàn điện Bộ Công Thương 14/2014/NĐ-CP 26-02-2014
28 Nghị định Về công tác Văn thư Bộ Công Thương 01/VBHN-BNV 25-02-2014
29 Thông tư Hướng dẫn việc đánh giá tác động của thủ tục hành chính và rà soát, đánh giá thủ tục hành chính Bộ Công Thương 07/2014/TT-BTP 24-02-2014
30 Thông tư liên tịch số 26/2014/TTLT-BTC-BCT ngày 18/02/2014 của Bộ Tài chính và Bộ Công Thương hướng dẫn về trình tự lập, quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công quốc gia và kinh phí khuyến công địa phương Bộ Công Thương 26/2014/TTLT-BTC-BCT 18-02-2014

Thống kê truy cập

Đang truy cập:209

Tổng truy cập: 4969633