Truy cập nội dung luôn

Sở công thương Bình dương

Binh duong department of Industry and trade
# Trích yếu Cơ quan ban hành Số/Ký hiệu Ngày ban hành Tài liệu
1 Quyết định Ban hành quy chế phối hợp công bố, công khai thủ tục hành chính và báo cáo tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Dương Bộ Công Thương 71/2014/QĐ-UBND 31-12-2014
2 Nghị định số 125/2014/NĐ-CP ngày 29/12/2014 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung quy định về dịch vụ giám định thương mại tại Nghị định số 120/2011/NĐ-CP ngày 16/12/2011 và Nghị định số 20/2006/NĐ-CP ngày 20/02/2006 Bộ Công Thương 125/2014/NĐ-CP 29-12-2014
3 Thông tư số 60/2014/TT-BCT ngày 27/12/2014 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12/11/2012 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu. Bộ Công Thương 60/2014/TT-BCT 27-12-2014
4 Thông Tư 58/2014/TT-BCT Quy Định Cấp, Thu Hồi Giấy Chứng Nhận Cơ Sở Đủ Điều Kiện An Toàn Thực Phẩm Thuộc Trách Nhiệm Quản Lý Của Bộ Công Thương Bộ Công Thương 58/2014/TT-BCT 22-12-2014
5 Thông tư 196/2014/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện hoạt động, lệ phí cấp giấy phép sản xuất rượu, thuốc lá do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Bộ Công Thương 196/2014/TT-BTC 18-12-2014
6 Thông tư Quy định về quản lý website thương mại điện tử Bộ Công Thương 47/2014/TT-BCT 05-12-2014
7 về hoạt động xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn quốc gia và quy chuẩn kỹ thuật quốc gia của Bộ Công thương Bộ Công Thương 46/2014/TT-BCT 03-12-2014
8 Quy định quy trình thao tác trong hệ thống điện quốc gia do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Bộ Công Thương 44/2014/TT-BCT 28-11-2014
9 Quy định quy trình thao tác trong hệ thống điện quốc gia do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Bộ Công Thương 44/2014/TT/BCT 28-11-2014
10 Luật Đầu tư 2014 Bộ Công Thương 67/2014/QH13 26-11-2014
11 Phê duyệt Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển và Danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển. Bộ Công Thương 66/2014/QĐ-TTg 25-11-2014
12 Quy định chi tiết danh mục vị trí công tác thanh tra của công chức trong cơ quan thanh tra nhà nước phải định kỳ chuyển đổi Bộ Công Thương 10/2014/TT-TTCP 24-11-2014
13 Nghị định về chính sách tinh giản biên chế Bộ Công Thương 108/2014/NĐ-CP 20-11-2014
14 Quy định nội dung, trình tự, thủ tục lập, thẩm định và phê duyệt Quy hoạch địa điểm xây dựng Trung tâm điện lực Bộ Công Thương 43/2014/TT-BCT 19-11-2014
15 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 21/2010/TT-BCT ngày 17 tháng 05 năm 2010 của Thứ trưởng Bộ Công thương thực hiên quy tắc xuất xứ trong hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN Bộ Công Thương 42/2014/TT-BCT 18-11-2014
16 Quy định việc xác định hoạt động sản xuất sản phẩm phần mềm Bộ Công Thương 16/2014/TT-BTTTT 18-11-2014
17 Nghị định Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế Bộ Công Thương 105/2014/NĐ-CP 15-11-2014
18 Thông tư Hướng dẫn cơ chế tài chính hỗ trợ từ ngân sách nhà nước để thực hiện chương trình Xúc tiến thương mại quốc gia Bộ Công Thương 171/2014/TT-BTC 14-11-2014
19 Quyết định về việc ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin báo chí trên địa bàn tỉnh Bình Dương Bộ Công Thương 40/2014/QĐ-UBND 10-11-2014
20 Quy định quy trình điều độ hệ thống điện quốc gia Bộ Công Thương 40/2014/TT-BCT 05-11-2014
21 Quy định căn cứ, thủ tục xác định người lao động nước ngoài di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp thuộc phạm vi mười một ngành dịch vụ trong Biểu cam kết dịch vụ vủa Việt Nam với Tổ chức Thương mại thế giới không thuộc diện cấp giấy phép lao động Bộ Công Thương 41/2014/TT-BCT 05-11-2014
22 Quy định quy trình điều độ hệ thống điện quốc gia Bộ Công Thương 40/2014/TT/BCT 05-11-2014
23 Quy định công trình tiếp công dân Bộ Công Thương 06/2014/TT-TTCP 31-10-2014
24 Quy định quy trình xử lý khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh Bộ Công Thương 07/2014/TT-TTCP 31-10-2014
25 Thông Tư Quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuên môn của các ngạch công chức chuyên ngành văn thư Bộ Công Thương 14/2014/TT-BNV 31-10-2014
26 THÔNG TƯ 38/2014/TT-BCT HƯỚNG DẪN NGHỊ ĐỊNH 83/2014/NĐ-CP VỀ KINH DOANH XĂNG DẦU DO BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG BAN HÀNH Bộ Công Thương 38/2014/TT-BCT 24-10-2014
27 Thông tư số 36/2014/TT-BCT ngày 22/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất và cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất. Bộ Công Thương 36/2014/TT-BCT 22-10-2014
28 Quy định về tổ chức, hoạt động, quan hệ công tác của Đoàn thanh tra và trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra Bộ Công Thương 05/2014/TT-TTCP 16-10-2014
29 Thông tư Quy định về công tác phối hợp giữa cơ quan Quản lý thị trường các cấp trong hoạt động kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính Bộ Công Thương 34/2014/TT-BCT 15-10-2014
30 Thông tư số 33/2014/TT-BCT ngày 10/10/2014 của Bộ Công Thương về việc quy định một số nội dung về rút ngắn thời gian tiếp cận điện năng. Bộ Công Thương 33/2014/TT-BCT 10-10-2014

Thống kê truy cập

Đang truy cập:237

Tổng truy cập: 4945953