Truy cập nội dung luôn

Sở công thương Bình dương

Binh duong department of Industry and trade
# Trích yếu Cơ quan ban hành Số/Ký hiệu Ngày ban hành Tài liệu
1 Công văn về việc điều hành kinh doanh xăng dầu Bộ Công Thương 1851/BCT-TTTN 04-03-2016
2 Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Bộ Công Thương 474/QĐ-UBND 02-03-2016
3 Báo cáo tình hình Kinh tế - Xã hội, Quốc phòng - An ninh tháng 02; nhiệm vụ tháng 3 năm 2016 Bộ Công Thương 22/BC-UBND 25-02-2016
4 Thông tư số 33/2016/TT-BCT ngày 23/12/2016 của Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 36/2015/TT-BCT ngày 28/10/2015 của Bộ Công Thương ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với sản phẩm khăn giấy và giấy vệ sinh Bộ Công Thương 33/2016/TT-BCT 25-02-2016
5 Kế hoạch thực hiện hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2016 trên địa bàn tỉnh Bình Dương Bộ Công Thương 489/KH-UBND 24-02-2016
6 Kế hoạch thực hiện công tác thông tin đối ngoại tỉnh Bình Dương năm 2016 Bộ Công Thương 432/KH-UBND 22-02-2016
7 Quyết định về cơ chế, chính sách thực hiện Chiến lược và Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp ô tô Việt Nam Bộ Công Thương 229/QĐ-TTg 04-02-2016
8 Quyết định về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành đã hết hiệu lực năm 2015 Bộ Công Thương 269/QĐ-UBND 04-02-2016
9 Quyết định về việc phê duyệt Đề án nâng cao năng lực công tác thông tin xúc tiến thương mại giai đoạn 2016 - 2020 Bộ Công Thương 228/QĐ-TTg 04-02-2016
10 Công văn về việc đăng ký, đề xuất thực hiện dự án phát triển công nghiệp công nghệ cao Bộ Công Thương 1272/BCT-KHCN 03-02-2016
11 Quyết định về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh Bình Dương Bộ Công Thương 02/2016/QĐ-UBND 27-01-2016
12 Báo cáo tình hình Kinh tế - Xã hội, Quốc phòng - An ninh tháng 01; nhiệm vụ tháng 02 năm 2016 Bộ Công Thương 11/BC-UBND 26-01-2016
13 Nghị định quy định chi tiết Luật Thương mại về Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam Bộ Công Thương 07/2016/NĐ-CP 25-01-2016
14 Quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc vốn nhà nước Bộ Công Thương 09/2016/TT-BTC 18-01-2016
15 Thông tư quy định việc nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu theo hạn ngạch thuế quan năm 2016 Bộ Công Thương 01/2016/TT-BCT 05-01-2016
16 Công văn về việc điều hành kinh doanh xăng dầu Bộ Công Thương 12/BCT-TTTN 04-01-2016
17 Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BCT-BKHCN ngày 31/12/2015 quy định về quản lý chất lượng thép sản xuất trong nước và thép nhập khẩu. Bộ Công Thương 58/2015/TTLT-BCT-BKHCN 31-12-2015
18 Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 30/2014/TT-BCT ngày 02 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định vận hành thị trường phát điện cạnh tranh... Bộ Công Thương 51/2015/TT-BCT 31-12-2015
19 Thông tư quy định quy trình điều độ hệ thống điện quốc gia Bộ Công Thương 04/VBHN-BCT 31-12-2015
20 Thông tư quy định hệ thống điện truyền tải Bộ Công Thương 05/VBHN-BCT 31-12-2015
21 Thông tư số 57/2015/TT-BCT ngày 31/12/2015 của Bộ Công Thương quy định về Điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Công Thương Bộ Công Thương 57/2015/TT-BCT 31-12-2015
22 Quyết định số 14768/QĐ-BCT ngày 31/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thươngvề việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành/ thủ tục hành chính được sửa đổi bổ sung hoặc thay thế/ thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ thuộc thầm quyền giải quyết của Bộ Công Thương. Bộ Công Thương 14768/QĐ-BCT 31-12-2015
23 Hướng dẫn chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động bảo vệ môi trường quy định tại Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ môi trường Bộ Công Thương 212/2015/TT-BTC 31-12-2015
24 Thông tư số 55/2015/TT-BCT ngày 30/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định trình tự, thủ tục xác nhận ưu đãi và hậu kiểm ưu đãi đối với các Dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thuộc Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển Bộ Công Thương 55/2015/TT-BCT 30-12-2015
25 Thông tư quy định về hoạt động sản xuất, gia công xuất khẩu quân phục cho các lực lượng vũ trang nước ngoài Bộ Công Thương 49/2015/TT-BCT 21-12-2015
26 Quy định chi tiết lập Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu Bộ Công Thương 23/2015/TT-BKHĐT 21-12-2015
27 Thông tư hướng dẫn Về đăng ký doanh nghiệp Bộ Công Thương 20/2015/TT-BKHĐT 01-12-2015
28 Quy định chi tiết lập báo cáo thẩm định trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu Bộ Công Thương 19/2015/TT-BKHĐT 27-11-2015
29 Quy định nội dung, trình tự, thủ tục lập, thẩm định và phê duyệt Quy hoạch địa điểm xây dựng Trung tâm điện lực Bộ Công Thương 43/2014/TT/BCT 19-11-2015
30 Nghị định Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư Bộ Công Thương 118/2015/NĐ-CP 12-11-2015

Thống kê truy cập

Đang truy cập:234

Tổng truy cập: 4945962