Truy cập nội dung luôn

Sở công thương Bình dương

Binh duong department of Industry and trade
# Trích yếu Cơ quan ban hành Số/Ký hiệu Ngày ban hành Tài liệu
1 V/v Thực hiện Công điện số 680/CĐ-TTg ngày 24/5/2021 của Thủ tướng Chính phủ, Thông báo số 120/TB-VPCP ngày 24/5/2020 của Văn phòng Chính phủ. Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương 2319/UBND-VX 28-05-2021
2 Hướng dẫn phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19 tại trung tâm thương mại, siêu thị, chợ, nhà hàng Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống Covid-19 2225/QĐ-BCĐQG 28-05-2021
3 Phương án phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại cơ sở sản xuất, kinh doanh, các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 tỉnh Bình Dương 68/PA-BCĐ 26-05-2021
4 Công điện bảo đảm an toàn phòng, chống dịch Covid-19 trong các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, cơ sở sản xuất công nghiệp Bộ Công Thương 2928/CĐ-BCT 25-05-2021
5 Công điện tăng cường thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19 Bộ Công Thương 2734/CĐ-BCT 17-05-2021
6 Thực hiện các giải pháp bảo đảm cân đối cung cầu, bình ổn thị trường; chống các hành vi đầu cơ, găm hàng và vi phạm pháp luật trong hoạt động thương mại trong tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp Bộ Công Thương 07/CT-BCT 12-05-2021
7 Thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương 1954/UBND-VX 10-05-2021
8 Thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương 1804/UBND-VX 04-05-2021
9 Thực hiện Công điện số 541/CĐ-TTg ngày 23/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương 1745/UBND-VX 26-04-2021
10 Đôn đốc triển khai Bản đồ chung sống an toàn với Covid-19 Bộ Công Thương 1937/BCT-CN 06-04-2021

Thống kê truy cập

Đang truy cập:1160

Tổng truy cập: 8221869