Truy cập nội dung luôn

Sở công thương Bình dương

Binh duong department of Industry and trade

V/v thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Số/Ký hiệu 1518/UBND-VX
Ngày ban hành 31-03-2020
Ngày có hiệu lực 31-03-2020
Người ký Trần Thanh Liêm
Trích yếu V/v thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
Cơ quan ban hành Ủy ban nhân dân tỉnh
Thể loại Công văn
Tài liệu đính kèm