Truy cập nội dung luôn

Sở công thương Bình dương

Binh duong department of Industry and trade

Phê duyệt Đề án “Điều tra, đánh giá thực trạng hoạt động và đề xuất các cơ chế chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp nằm ngoài khu công nghiệp, cụm công nghiệp ở địa bàn phía Nam chuyển đổi công năng, di dời vào các khu công nghiệp, cụm công nghiệp tỉnh Bình Dương”

Số/Ký hiệu 3210/QĐ-UBND
Ngày ban hành 31-10-2019
Ngày có hiệu lực 31-10-2019
Người ký Mai Hùng Dũng
Trích yếu Phê duyệt Đề án “Điều tra, đánh giá thực trạng hoạt động và đề xuất các cơ chế chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp nằm ngoài khu công nghiệp, cụm công nghiệp ở địa bàn phía Nam chuyển đổi công năng, di dời vào các khu công nghiệp, cụm công nghiệp tỉnh Bình Dương”
Cơ quan ban hành Ủy ban nhân dân tỉnh
Thể loại Quyết định
Tài liệu đính kèm