Truy cập nội dung luôn

Sở công thương Bình dương

Binh duong department of Industry and trade

Ban hành Quy định Một cửa liên thông giữa cơ quan Nhà nước và Điện lực trong giải quyết các thủ tục cấp điện qua lưới điện trung áp trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Số/Ký hiệu 3586/QĐ-UBND
Ngày ban hành 04-12-2019
Ngày có hiệu lực 04-12-2019
Người ký Trần Thanh Liêm
Trích yếu Ban hành Quy định Một cửa liên thông giữa cơ quan Nhà nước và Điện lực trong giải quyết các thủ tục cấp điện qua lưới điện trung áp trên địa bàn tỉnh Bình Dương
Cơ quan ban hành Ủy ban nhân dân tỉnh
Thể loại Quyết định
Tài liệu đính kèm