Truy cập nội dung luôn

Sở công thương Bình dương

Binh duong department of Industry and trade

Quyết định về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh Bình Dương

Số/Ký hiệu 02/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành 27-01-2016
Ngày có hiệu lực 07-02-2016
Người ký Phó Chủ tịch Mai Hùng Dũng
Trích yếu Quyết định về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh Bình Dương
Cơ quan ban hành Bộ Công Thương
Thể loại Quyết định
Tài liệu đính kèm