logo
Cỡ chữ
  • A-
  • A
  • A+
01/01/2019
Thông tư sửa đổi Phụ lục I " Danh mục sản phẩm dệt may chịu sự điều chỉnh của Quy chuẩn ban hành kèm theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN: 01/2017/BCT tại Thông tư số 21/2017/TT-BCT ngày 23/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương
Số ký hiệu: 20/2018/TT-BCT
Người ký: Trần Tuấn Anh
Loại văn bản: Thông tư
Tải về: 20_2018_TT_BCT.pdf
Ngày cập nhật: 21/11/2018
Ban hành: 15/08/2018
Cơ quan: Bộ Công Thương
Phòng ban: Quản lý đầu tư & Hợp tác quốc tế
Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu
Hiệu lực: 01/01/2019

CÁC VĂN BẢN ĐÃ ĐĂNG