logo
Cỡ chữ
  • A-
  • A
  • A+
19/09/2017
Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 56/2014/TT-BCT quy định phương pháp xác định giá phát điện, trình tự kiểm tra hợp đồng mua bán điện; Thông tư số 30/2014/TT-BCT quy định vận hành thị trường phát điện cạnh tranh và Thông tư số 57/2014/TT-BCT quy định phương pháp, trình tự xây dựng và ban hành khung giá phát điện
Số ký hiệu: 13/2017/TT-BCT
Người ký: Bộ trưởng Trần Tuấn Anh
Loại văn bản: Thông tư
Tải về: _VB_1502702271670_VB_TT 13.pdf
Ngày cập nhật: 18/08/2017
Ban hành: 03/08/2017
Cơ quan: Bộ Công Thương
Phòng ban:
Lĩnh vực:
Hiệu lực: 19/09/2017

CÁC VĂN BẢN ĐÃ ĐĂNG