logo
Cỡ chữ
  • A-
  • A
  • A+
16/11/2017
Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 46/2012/TT-BCT ngày 28/12/2012 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 45/2012/NĐ-CP ngày 21/5/2012 của Chính phủ về khuyến công
Số ký hiệu: 20/2017/TT-BCT
Người ký: Bộ trưởng Trần Tuấn Anh
Loại văn bản: Thông tư
Tải về: TT_BCT_20.pdf
Ngày cập nhật: 09/11/2017
Ban hành: 29/09/2017
Cơ quan: Bộ Công Thương
Phòng ban: Quản lý đầu tư & Hợp tác quốc tế
Lĩnh vực:
Hiệu lực: 16/11/2017

CÁC VĂN BẢN ĐÃ ĐĂNG