Sở Công Thương Bình Dương

Thông tư quy định phương pháp, trình tự lập, thẩm định và phê duyệt giá truyền tải điện

Số ký hiệu: 02/2017/TT-BCT
Ban hành: 10/02/2017
Người ký: Trần Tuấn Anh
Cơ quan: Bộ Công Thương
Loại văn bản: Thông tư
Hiệu lực: 27/03/2017

Các văn bản đã đăng

Thông báo

Văn bản pháp luật

Bản tin công thương