logo
Cỡ chữ
  • A-
  • A
  • A+
16/10/2017
Thông tư Quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 45/2012/NĐ-CP ngày 21/5/2012 của Chính phủ về khuyến công
Số ký hiệu: 16/VBHN-BCT
Người ký: Bộ trưởng Trần Tuấn Anh
Loại văn bản: Nghị định
Tải về: VB_VBHN_BCT_2017_16.pdf
Ngày cập nhật: 09/11/2017
Ban hành: 16/10/2017
Cơ quan: Bộ Công Thương
Phòng ban:
Lĩnh vực:
Hiệu lực: 16/10/2017

CÁC VĂN BẢN ĐÃ ĐĂNG