logo
Cỡ chữ
  • A-
  • A
  • A+
20/03/2018
Thông tư Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành, liên tịch ban hành
Số ký hiệu: 01/2018/TT-BTP
Người ký: Bộ trưởng Lê Thành Long
Loại văn bản: Thông tư
Tải về: 01-2018-tt-btp.doc
Ngày cập nhật: 09/04/2018
Ban hành: 02/02/2018
Cơ quan: Bộ Tư pháp
Phòng ban:
Lĩnh vực:
Hiệu lực: 20/03/2018

CÁC VĂN BẢN ĐÃ ĐĂNG