logo
Cỡ chữ
  • A-
  • A
  • A+
10/08/2018
Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Quản lý thị trường trực thuộc Bộ Công Thương
Số ký hiệu: 34/2018/QĐ-TTg
Người ký: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc
Loại văn bản: Quyết định
Tải về: _VB_1534232289763_VB_quyet-dinh-34-2018-qd-ttg-quy-dinh-ve-tong-cuc-quan-ly-thi-truong.pdf
Ngày cập nhật: 15/08/2018
Ban hành: 10/08/2018
Cơ quan: Thủ tướng Chính phủ
Phòng ban:
Lĩnh vực:
Hiệu lực: 10/08/2018

CÁC VĂN BẢN ĐÃ ĐĂNG