logo
Cỡ chữ
  • A-
  • A
  • A+
01/11/2017
Nghị định số 106/2017/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá
Số ký hiệu: 106/2017/NĐ-CP
Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Loại văn bản: Nghị định
Tải về: 106_signed.pdf
Ngày cập nhật: 09/11/2017
Ban hành: 14/09/2017
Cơ quan: Chính phủ
Phòng ban:
Lĩnh vực:
Hiệu lực: 01/11/2017

CÁC VĂN BẢN ĐÃ ĐĂNG