logo
Cỡ chữ
  • A-
  • A
  • A+
15/01/2018
Nghị định số 08/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương
Số ký hiệu: 08/2018/NĐ-CP
Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Loại văn bản: Nghị định
Tải về: 08_ND_CP.pdf
Ngày cập nhật: 22/01/2018
Ban hành: 15/01/2018
Cơ quan: Chính phủ
Phòng ban:
Lĩnh vực:
Hiệu lực: 15/01/2018

CÁC VĂN BẢN ĐÃ ĐĂNG