logo

Loại văn bản

Số ký hiệu

Trích yếu

Cơ quan ban hành


Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu Download
80/QĐ-BCT 31/12/2018 Bộ Công Thương Quyết định về việc chỉ định tổ chức giám định/chứng nhận sản phẩm dệt may Tải về máy
24/2012/TT-BCT 31/10/2018 Bộ Công thương Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 21/2010/TT-BCT ngày 17 tháng 05 năm 2010 của Bộ Công thương thực hiện quy tắc xuất xứ trong hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN Tải về máy
10/2017/QH14 01/07/2018 Quốc hội Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước Tải về máy
40/2018/NĐ-CP 02/05/2018 Chính phủ Về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp Tải về máy
686/QĐ-BCT 22/03/2018 Bộ Công Thương Quyết định áp dụng biện pháp tự vệ chính thức Tải về máy
01/2018/TT-BTP 20/03/2018 Bộ Tư pháp Thông tư Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành, liên tịch ban hành Tải về máy
39/2018/NĐ-CP 11/03/2018 Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ Tải về máy
1757/BCT-TTTN 08/03/2018 Bộ Công Thương Công văn về việc điều hành kinh doanh xăng dầu Tải về máy
02/2018/TT-BCT 27/02/2018 Bộ Công Thương Thông tư quy định chi tiết Danh mục hàng hóa mua bán, trao đổi của cư dân biên giới Tải về máy
01/2018/TT-BCT 27/02/2018 Bộ Công Thương Thông tư quy định chi tiết hàng hóa mua bán, trao đổi qua cửa khẩu phụ, lối mở biên giới của thương nhân Tải về máy
13/VBHN-BCT 22/02/2018 Bộ Công Thương Thông tư quy định danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương Tải về máy
14/VBHN-BCT 22/02/2018 Bộ Công Thương Nghị định về vật liệu nổ công nghiệp Tải về máy
34/2017/TT-BCT 12/02/2018 Bộ Công Thương Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2013/TT-BCT ngày 30/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định trình tự, thủ tục bổ sung, điều chỉnh quy hoạch và quản lý đầu tư đối với dự án đầu tư xây dựng công trình kho xăng dầu, kho khí hóa lỏng, kho khí thiên nhiên hóa lỏng Tải về máy
08/2018/NĐ-CP 15/01/2018 Chính phủ Nghị định số 08/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương Tải về máy
1/VBHN-BCT 11/01/2018 Bộ Công Thương Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu Tải về máy