logo
Cỡ chữ
  • A-
  • A
  • A+
01/03/2018
Báo cáo tình hình hoạt động của các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2017
Số ký hiệu: 268/BC-SCT
Người ký: Hồ Văn Bình
Loại văn bản: Báo cáo
Tải về: 268-BC-SCT.pdf
Ngày cập nhật: 14/03/2018
Ban hành: 01/03/2018
Cơ quan: Sở Công Thương
Phòng ban:
Lĩnh vực:
Hiệu lực: 01/03/2018

CÁC VĂN BẢN ĐÃ ĐĂNG