logo

Loại văn bản

Số ký hiệu

Trích yếu

Cơ quan ban hành


Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu Download
11/BC-UBND 26/01/2016 UBND tỉnh Bình Dương Báo cáo tình hình Kinh tế - Xã hội, Quốc phòng - An ninh tháng 01; nhiệm vụ tháng 02 năm 2016 Tải về máy
22/BC-UBND 25/02/2016 UBND tỉnh Bình Dương Báo cáo tình hình Kinh tế - Xã hội, Quốc phòng - An ninh tháng 02; nhiệm vụ tháng 3 năm 2016 Tải về máy
46/BC-UBND 25/04/2016 UBND tỉnh Bình Dương ​Báo cáo Tình hình Kinh tế - Xã hội, Quốc phòng - An ninh tháng 4; nhiệm vụ tháng 5 năm 2016 Tải về máy
46/BC-UBND 25/04/2016 UBND tỉnh Bình Dương ​Báo cáo Tình hình Kinh tế - Xã hội, Quốc phòng - An ninh tháng 4; nhiệm vụ tháng 5 năm 2016 Tải về máy
56/BC-UBND 24/05/2016 UBND tỉnh Bình Dương ​Tình hình Kinh tế - Xã hội, Quốc phòng - An ninh tháng 5 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2016 Tải về máy
56/BC-UBND 24/05/2016 UBND tỉnh Bình Dương ​Tình hình Kinh tế - Xã hội, Quốc phòng - An ninh tháng 5 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2016 Tải về máy
52/BC-BCT 13/06/2017 Bộ Công Thương Báo cáo công tác cải cách hành chính của Bộ Công Thương 6 tháng đầu năm 2017 Tải về máy
95/BC-SCT 22/01/2018 Sở Công Thương Báo cáo tình hình hoạt động ngành Công Thương tháng 01, nhiệm vụ tháng 02 năm 2018 Tải về máy
216/BC-SCT 22/02/2018 Sở Công Thương Báo cáo tình hình hoạt động ngành Công Thương tháng 02, nhiệm vụ tháng 03 năm 2018 Tải về máy
268/BC-SCT 01/03/2018 Sở Công Thương Báo cáo tình hình hoạt động của các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2017 Tải về máy
22/BC-UBND 25/01/2019 UBND tỉnh Bình Dương ​Báo cáo Chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh và tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 01 năm 2019 Tải về máy