logo

Loại văn bản

Số ký hiệu

Trích yếu

Cơ quan ban hành


Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu Download
09/2007/TTLT-BTP-BTC 26/12/2007 Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp Thông tư Hướng dẫn việc quản lý và xử dụng ngân sách Nhà nước đảm bảo cho công tác xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Tải về máy
33/2007/NQ-HĐND7 22/12/2007 HĐND tỉnh Bình Dương Nghị quyết Về việc phê chuẩn nội dung chi, mức chi hỗ trợ hoạt động xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Bình Dương Tải về máy
151/2007/NĐ-CP 05/11/2007 Chính phủ Nghị định Về tổ chức và hoạt động của Tổ hợp tác Tải về máy
127/2007/NĐ-CP 03/09/2007 Chính phủ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật Tải về máy
07/2007/TTLT-BTM-BTC 30/08/2007 Bộ Tài chính, Bộ Thương mại THÔNG TƯ LIÊN TỊCH 07/2007/TTLT-BTM-BTC HƯỚNG DẪN VỀ KHUYẾN MẠI VÀ HỘI CHỢ, TRIỂN LÃM THƯƠNG MẠI QUY ĐỊNH TẠI NGHỊ ĐỊNH 37/2006/NĐ-CP QUY ĐỊNH CHI TIẾT LUẬT THƯƠNG MẠI VỀ HOẠT ĐỘNG XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI DO BỘ THƯƠNG MẠI VÀ BỘ TÀI CHÍNH BAN HÀNH Tải về máy
07/2007/TT-BTNMT 20/08/2007 Bộ Tài nguyên và Môi trường Thông tư Hướng dẫn phân loại và quyết định danh mục cơ sở gây ô nhiễm môi trường cần phải xử lý Tải về máy
49/2007/QĐ-TTg 16/05/2007 Thủ tướng Chính phủ Về các trường hợp đặc biệt được chỉ định thầu quy định tại điểm Đ khoản 1 điều 101 Luật xây dựng Tải về máy
04/2007/NĐ-CP 03/02/2007 Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2003/NĐ-CP ngày 13 tháng 06 năm 2003 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải Tải về máy
68/2006/QH11 01/01/2007 Quốc hội Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật năm 2006 Tải về máy
2151/2006/QĐ-TTCP 10/12/2006 Thanh tra Chính phủ Ban hành quy chế hoạt động của đoàn thanh tra Tải về máy
58/2006/QĐ-BTC 18/11/2006 Bộ Tài chính Quyết định số 58/2006/QĐ-BTC ngày 20/10/2006 về việc quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký dấu nghiệp vụ kinh doanh dịch vụ giám định thương mại Tải về máy
108/2006/NĐ-CP 25/10/2006 Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư Tải về máy
92/2006/NĐ-CP 08/10/2006 Chính phủ NGHỊ ĐỊNH 92/2006/NĐ-CP VỀ VIỆC LẬP, PHÊ DUYỆT VÀ QUẢN LÝ QUY HOẠCH TỔNG THỂ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI Tải về máy
91/2006/NĐ-CP 04/10/2006 Chính phủ Nghị định Quy định chi tiết thi hành một số điều luật của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Tải về máy
88/2006/NĐ-CP 27/09/2006 Chính phủ Nghị định Về đăng ký kinh doanh Tải về máy