logo

Loại văn bản

Số ký hiệu

Trích yếu

Cơ quan ban hành


Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu Download
31/2004/QH11 01/04/2005 Quốc hội Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND Tải về máy
14/2005/NĐ-CP 05/03/2005 Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê Tải về máy
209/2004/NĐ-CP 04/01/2005 Chính phủ Về quản lý chất lượng công trình xây dựng Tải về máy
24/2004/PL-UBTVQH11 01/01/2005 Uỷ ban Thường vụ Quốc hội Pháp lệnh của Ủy ban Thường vụ Quốc hội số 24/2004/PL-UBTVQH11 ngày 29 tháng 09 năm 2004 Về giám định tư pháp Tải về máy
134/2004/NĐ-CP 05/07/2004 Chính phủ Nghị định của Chính phủ số 134/2004/NĐ-CP ngày 09 tháng 06 năm 2004 về khuyến khích phát triển công nghiệp nông thôn Tải về máy
16/2003/QH11 01/07/2004 Quốc hội Luật xây dựng Tải về máy
110/2014/NĐ-CP 02/05/2004 Chính phủ Nghị định Về công tác Văn thư Tải về máy
67/2003/NĐ-CP 01/01/2004 Chính phủ Nghị định số 67/2003/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải Tải về máy
32/CT-TW 09/12/2003 Ban Bí thư Chỉ thị Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác PB GD PL nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ và nhân dân Tải về máy
102/2003/NĐ-CP 21/09/2003 Chính phủ Về sử dungh năng lương tiết kiệm và hiệu quả Tải về máy
35/2003/NĐ-CP 16/05/2003 Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy Tải về máy
27/2003/NĐ-CP 07/05/2003 Chính phủ Nghị định của Chính phủ số 27/2003/NĐ-CP ngày 19 tháng 03 năm 2003 sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định 24/200/NĐ-CP ngày 31 tháng 07 năm 2000 Quy định chi tiết thi hành Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam Tải về máy
02/2002/QH11 27/12/2002 Quốc hội Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật Tải về máy
35/2002/NĐ-CP 13/04/2002 Chính phủ Nghị định của Chính phủ số 35/2002/NĐ-CP ngày 29 tháng 03 năm 2002 về việc sửa đổi, bổ sung danh mục A, B và C ban hành tại phục lục kèm theo Nghị định số 51/1999/NĐ-CP ngày 08 tháng 07 năm 1999 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật khuyến khích đầu tư trong nước (sửa đổi) Tải về máy
42/2002/QĐ-TTg 19/03/2002 Thủ tướng Chính phủ Về quản lý và điều hành các Chương trình mục tiêu quốc gia Tải về máy