logo

Loại văn bản

Số ký hiệu

Trích yếu

Cơ quan ban hành


Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu Download
1118/2008/QĐ-BKH 04/10/2008 Bộ Kế hoạch và Đầu tư Ban hành mẫu hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa Tải về máy
1131/2008/QĐ-TTCP 16/09/2008 Thanh tra Chính phủ Về việc ban hành mẫu văn bản trong hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo Tải về máy
1068/2008/QĐ-BKH 11/09/2008 Bộ Kế hoạch và Đầu tư Ban hành mẫu báo cáo thẩm định kết quả đấu thầu Tải về máy
1048/2008/QĐ-BKH 09/09/2008 Bộ Kế hoạch và Đầu tư Ban hành mẫu hồ sơ mời thầu dịch vụ tư vấn Tải về máy
937/2008/QĐ-BKH 22/08/2008 Bộ Kế hoạch và Đầu tư Ban hành mẫu hồ sơ mời sơ tuyển gói thầu xây lắp Tải về máy
04/2008/TT-BKH 08/08/2008 Bộ Kế hoạch và Đầu tư Thông tư Hướng dẫn một số quy định tại nghị định số 151/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2007 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của tổ hợp tác Tải về máy
731/2008/QĐ-BKH 08/07/2008 Bộ Kế hoạch và Đầu tư Ban hành mẫu hồ sơ mời thầu xây lắp Tải về máy
06/2007/QH12 01/07/2008 Quốc hội Luật Hóa chất năm 2007 Tải về máy
1744/2008/QĐ-BKH 25/01/2009 Bộ Kế hoạch và Đầu tư Ban hành mẫu hồ sơ mời thầu gói thầu xây lắp quy mô nhỏ Tải về máy
2894/2008/QĐ-TTCP 22/01/2009 Thanh tra Chính phủ Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế hoạt động của đoàn thanh tra Tải về máy
17/2008/QH12 01/01/2009 Quốc Hội Ban hành văn bản quy phạm pháp luật Tải về máy
128/2008/NĐ-CP 01/01/2009 Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính năm 2002 và pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính năm 2008 Tải về máy
12/2008/TT-BCT 29/11/2008 Bộ Công thương Hướng dẫn quy trình, thủ tục tiếp nhận, thụ lý giải quyết đơn yêu cầu xử lý các vụ việc vi phạm hành chính về sỡ hữu trí tuệ của cơ quan quản lý thị trường Tải về máy
108/2008/NĐ-CP 05/11/2008 Chính phủ Nghị định số 108/2008/NĐ-CP ngày 07/10/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất Tải về máy
1121/2008/QĐ-BKH 05/10/2008 Bộ Kế hoạch và Đầu tư Ban hành mẫu báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp Tải về máy