logo

Loại văn bản

Số ký hiệu

Trích yếu

Cơ quan ban hành


Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu Download
100/NQ-CP 06/10/2017 Chính phủ Nghị quyết về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương Tải về máy
13/CT-BCT 04/10/2017 Bộ Công Thương Chỉ thị về việc tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật trong kinh doanh khí dầu mỏ hoá lỏng Tải về máy
05/2017/TT-BNV 01/10/2017 Bộ Nội vụ THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 11/2014/TT-BNV NGÀY 09 THÁNG 10 NĂM 2014 VÀ THÔNG TƯ SỐ 13/2010/TT-BNV NGÀY 30 THÁNG 12 NĂM 2010 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ VỀ TIÊU CHUẨN NGHIỆP VỤ CHUYÊN MÔN, BỔ NHIỆM NGẠCH VÀ XẾP LƯƠNG ĐỐI VỚI CÁC NGẠCH CÔNG CHỨC CHUYÊN NGÀNH HÀNH CHÍNH VÀ VIỆC TỔ CHỨC THI NÂNG NGẠCH CÔNG CHỨC Tải về máy
3728/QĐ-BCT 29/09/2017 Bộ Công Thương Quyết định về việc ban hành Quy chế Xét tặng Giải thưởng "Sản phẩm, dịch vụ thương mại Việt tiêu biểu hưởng ứng Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" năm 2017 Tải về máy
10272/VBHN-VPCP 27/09/2017 Văn phòng Chính phủ Nghị định Về thủ tục hành chính Tải về máy
10271/VBHN-VPCP 27/09/2017 Văn phòng Chính phủ Nghị định Về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị cá nhân, tổ chức về quy định hành chính Tải về máy
92/2017/NĐ-CP 25/09/2017 Chính phủ Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính Tải về máy
108/2017/NĐ-CP 20/09/2017 Chính phủ Nghị định số 108/2017/NĐ-CP của Chính phủ : Về quản lý phân bón Tải về máy
13/2017/TT-BCT 19/09/2017 Bộ Công Thương Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 56/2014/TT-BCT quy định phương pháp xác định giá phát điện, trình tự kiểm tra hợp đồng mua bán điện; Thông tư số 30/2014/TT-BCT quy định vận hành thị trường phát điện cạnh tranh và Thông tư số 57/2014/TT-BCT quy định phương pháp, trình tự xây dựng và ban hành khung giá phát điện Tải về máy
11/2017/TT-BCT 11/09/2017 Bộ Công Thương Thông tư quy định về hoạt động tạm nhập, tái xuất; tạm xuất, tái nhập và chuyển khẩu hàng hóa Tải về máy
18/2017/QĐ-UBND 01/09/2017 UBND tỉnh Bình Dương Quyết định Về việc thực hiện một sốQuy định nội dung chi, mức chi và định mức phân bổ kinh phí đảm bảo cho công tác xây dựng và hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Bình Dương Tải về máy
04/2017/NQ-HĐND 01/09/2017 HĐND tỉnh Bình Dương Nghị định Về việc quy định mức phân bổ kinh phí đảm bảo cho công tác xây dựng và hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Bình Dương Tải về máy
14/2017/TT-BCT 01/09/2017 Bộ Công Thương Bãi bỏ Thông tư số 12/2015/TT-BCT ngày 12 tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định việc áp dụng chế độ cấp Giấy phép nhập khẩu tự động đối với một số sản phẩm thép Tải về máy
1404/SCT-QLTM 14/09/2017 Sở Công Thương Bình Dương Góp ý phương án giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ Tải về máy
1329/SCT-QLNL 30/08/2017 Sở Công Thương Bình Dương Chỉ thị về việc tăng cường tiết kiệm điện Tải về máy