logo

Loại văn bản

Số ký hiệu

Trích yếu

Cơ quan ban hành


Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu Download
686/QĐ-BCT 22/03/2018 Bộ Công Thương Quyết định áp dụng biện pháp tự vệ chính thức Tải về máy
01/2018/TT-BTP 20/03/2018 Bộ Tư pháp Thông tư Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành, liên tịch ban hành Tải về máy
08/2018/TT-BTC 12/03/2018 Bộ Tài Chính Thông tư 08/2018/TT-BTC về quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong hoạt động hóa chất do Bộ Tài chính ban hành Tải về máy
39/2018/NĐ-CP 11/03/2018 Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ Tải về máy
1757/BCT-TTTN 08/03/2018 Bộ Công Thương Công văn về việc điều hành kinh doanh xăng dầu Tải về máy
01/2018/TT-BCT 27/02/2018 BỘ CÔNG THƯƠNG Quy định chi tiết hàng hóa mua bán, trao đổi qua cửa khẩu phụ, lối mở biên giới của thương nhân Tải về máy
02/2018/TT-BCT 27/02/2018 BỘ CÔNG THƯƠNG Quy định chi tiết Danh mục hàng hóa mua bán, trao đổi của cư dân biên giới Tải về máy
02/2018/TT-BCT 27/02/2018 Bộ Công Thương Thông tư quy định chi tiết Danh mục hàng hóa mua bán, trao đổi của cư dân biên giới Tải về máy
01/2018/TT-BCT 27/02/2018 Bộ Công Thương Thông tư quy định chi tiết hàng hóa mua bán, trao đổi qua cửa khẩu phụ, lối mở biên giới của thương nhân Tải về máy
13/VBHN-BCT 22/02/2018 Bộ Công Thương Thông tư quy định danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương Tải về máy
14/VBHN-BCT 22/02/2018 Bộ Công Thương Nghị định về vật liệu nổ công nghiệp Tải về máy
34/2017/TT-BCT 12/02/2018 Bộ Công Thương Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2013/TT-BCT ngày 30/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định trình tự, thủ tục bổ sung, điều chỉnh quy hoạch và quản lý đầu tư đối với dự án đầu tư xây dựng công trình kho xăng dầu, kho khí hóa lỏng, kho khí thiên nhiên hóa lỏng Tải về máy
416/QĐ-BCT 31/01/2018 Bộ Công Thương Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ trong lĩnh vực hóa chất thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương Tải về máy
268/BC-SCT 01/03/2018 Sở Công Thương Báo cáo tình hình hoạt động của các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2017 Tải về máy
216/BC-SCT 22/02/2018 Sở Công Thương Báo cáo tình hình hoạt động ngành Công Thương tháng 02, nhiệm vụ tháng 03 năm 2018 Tải về máy