logo

Loại văn bản

Số ký hiệu

Trích yếu

Cơ quan ban hành


Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu Download
08/2018/TT-BTC 12/03/2018 Bộ Tài Chính Thông tư 08/2018/TT-BTC về quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong hoạt động hóa chất do Bộ Tài chính ban hành Tải về máy
39/2018/NĐ-CP 11/03/2018 Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ Tải về máy
1757/BCT-TTTN 08/03/2018 Bộ Công Thương Công văn về việc điều hành kinh doanh xăng dầu Tải về máy
01/2018/TT-BCT 27/02/2018 BỘ CÔNG THƯƠNG Quy định chi tiết hàng hóa mua bán, trao đổi qua cửa khẩu phụ, lối mở biên giới của thương nhân Tải về máy
02/2018/TT-BCT 27/02/2018 BỘ CÔNG THƯƠNG Quy định chi tiết Danh mục hàng hóa mua bán, trao đổi của cư dân biên giới Tải về máy
02/2018/TT-BCT 27/02/2018 Bộ Công Thương Thông tư quy định chi tiết Danh mục hàng hóa mua bán, trao đổi của cư dân biên giới Tải về máy
01/2018/TT-BCT 27/02/2018 Bộ Công Thương Thông tư quy định chi tiết hàng hóa mua bán, trao đổi qua cửa khẩu phụ, lối mở biên giới của thương nhân Tải về máy
12/2018/TT-BCT 15/06/2018 BỘ CÔNG THƯƠNG Quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương & Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương Tải về máy
12/2018/TT-BCT 15/06/2018 Bộ Công Thương Quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương và Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương Tải về máy
1229/QĐ-BCT 02/05/2018 Bộ Công thương Quyết định 1229/QĐ-BCT năm 2018 công bố thủ tục hành chính mới ban hành, bị bãi bỏ trong lĩnh vực Quản lý cạnh tranh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương Tải về máy
40/2018/NĐ-CP 02/05/2018 Chính phủ Về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp Tải về máy
22/2018/TT-BTC 08/04/2018 Bộ Tài chính Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 299/2016/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sửa dụng phí thẩm định điều kiện kinh doanh để cấp Giấy phép sản xuất rượu, Giấp phép sản xuất thuốc lá Tải về máy
686/QĐ-BCT 22/03/2018 Bộ Công Thương Quyết định áp dụng biện pháp tự vệ chính thức Tải về máy
01/2018/TT-BTP 20/03/2018 Bộ Tư pháp Thông tư Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành, liên tịch ban hành Tải về máy
268/BC-SCT 01/03/2018 Sở Công Thương Báo cáo tình hình hoạt động của các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2017 Tải về máy