logo

Loại văn bản

Số ký hiệu

Trích yếu

Cơ quan ban hành


Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu Download
08/2018/NĐ-CP 15/01/2018 Chính phủ Nghị định số 08/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương Tải về máy
1/VBHN-BCT 11/01/2018 Bộ Công Thương Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu Tải về máy
24/2017/TT-BCT 10/01/2018 Bộ Công Thương Quy định về mức tiêu hao năng lượng trong sản xuất giấy Tải về máy
32/2017/TT-BCT 28/12/2017 Bộ Công Thương Quy định cụ thể và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hóa chất và Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09/10/2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hóa chất Tải về máy
119/2017/NĐ-CP 15/12/2017 Chính phủ Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hành hóa Tải về máy
27/2017/QĐ-UBND 25/11/2017 UBND Tỉnh Bình Dương Ban hành Quy chế về xét, cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC thuộc tỉnh Bình Dương Tải về máy
19/2017/TT-BCT 16/11/2017 Bộ Công Thương Thông tư quy định nội dung, phương pháp và trình tự thực hiện nghiên cứu phụ tải điện Tải về máy
20/2017/TT-BCT 16/11/2017 Bộ Công Thương Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 46/2012/TT-BCT ngày 28/12/2012 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 45/2012/NĐ-CP ngày 21/5/2012 của Chính phủ về khuyến công Tải về máy
04/VBHN-BNV 09/11/2017 Bộ Nội vụ Thông tư Quy định chức danh, mã số và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành hành chính Tải về máy
10365/BCT-TTTN 04/11/2017 Bộ Công Thương Công văn về việc điều hành kinh doanh xăng dầu Tải về máy
106/2017/NĐ-CP 01/11/2017 Chính phủ Nghị định số 106/2017/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá Tải về máy
105/2017/NĐ-CP 01/11/2017 Chính phủ Về kinh doanh rượu Tải về máy
21/2017/TT-BCT 26/10/2017 Bộ Công Thương Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mức giới hạn hàm lượng formaldehyt và các amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may Tải về máy
3995/QĐ-BCT 19/10/2017 Bộ Công Thương Quyết định phê duyệt nhiệm vụ bắt đầu thực hiện năm 2018 (đợt 1) tham gia Chương trình phát triển một số ngành công nghiệp công nghệ cao Tải về máy
95/BC-SCT 22/01/2018 Sở Công Thương Báo cáo tình hình hoạt động ngành Công Thương tháng 01, nhiệm vụ tháng 02 năm 2018 Tải về máy