logo

Loại văn bản

Số ký hiệu

Trích yếu

Cơ quan ban hành


Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu Download
36/2014/TT-BCT 08/12/2014 Bộ Công thương Thông tư số 36/2014/TT-BCT ngày 22/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất và cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất. Tải về máy
11/2014/TT-BNV 01/12/2014 Bộ Nội vụ Thông Tư Quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành hành chính do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Tải về máy
29/2014/TT-BCT 27/11/2014 Bộ Công thương Thông tư số 29/2014/TT-BCT ngày 30/9/2014 của Bộ Công Thương Quy định cụ thể và hướng dẫn thực hiện một số điều về phân bón vô cơ, hướng dẫn việc cấp phép sản xuất phân bón vô cơ đồng thời sản xuất phân bón hữu cơ và phân bón khác tại Nghị định số 202/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về quản lý phân bón. Tải về máy
33/2014/TT-BCT 25/11/2014 Bộ Công thương Thông tư số 33/2014/TT-BCT ngày 10/10/2014 của Bộ Công Thương về việc quy định một số nội dung về rút ngắn thời gian tiếp cận điện năng. Tải về máy
40/2014/QĐ-UBND 20/11/2014 UBND tỉnh Bình Dương Quyết định về việc ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin báo chí trên địa bàn tỉnh Bình Dương Tải về máy
31/2014/TT-BCT 18/11/2014 Bộ Công thương Thông tư số 31/2014/TT-BCT ngày 02/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết một số nội dung về an toàn điện. Tải về máy
89/2014/NĐ-CP 15/11/2014 Chính phủ Nghị định Quy định về xét tặng danh hiệu "Nghệ sĩ nhân dân", "Nghệ sĩ ưu tú" Tải về máy
28/2014/TT/BCT 05/11/2014 Bộ Công Thương Quy trình xử lý sự cố trong hệ thống điện quốc gia do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Tải về máy
83/2014/NĐ-CP 01/11/2014 Chính phủ NGHỊ ĐỊNH 83/2014/NĐ-CP VỀ KINH DOANH XĂNG DẦU Tải về máy
38/2014/TT-BCT 01/11/2014 Bộ Công thương THÔNG TƯ 38/2014/TT-BCT HƯỚNG DẪN NGHỊ ĐỊNH 83/2014/NĐ-CP VỀ KINH DOANH XĂNG DẦU DO BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG BAN HÀNH Tải về máy
26/2014/TT-BCT 21/10/2014 Bộ Công thương Thông tư số 26/2014/TT-BCT ngày 28/8/2014 của Bộ Công Thương quy định về bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Tải về máy
06/2014/CT-UBND 13/10/2014 UBND tỉnh Bình Dương Chỉ thị Về việc tăng cường công tác phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Bình Dương Tải về máy
17/2014/TT-BTP 01/10/2014 Bộ Tư Pháp Thông tư Quy định về lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong xây dưng văn bản quy phạm pháp luật Tải về máy
08/2014/TT-BVHTTDL 01/10/2014 Bộ Văn Hóa, Thể Thao và Du Lịch Thông Tư Quy định chi tiết chi tiết tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và công nhận "Cơ quan đạt chuẩn văn hóa", "Đơn vị đạt chuẩn văn hóa", "Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa" Tải về máy
25/2014/TT-BCT 25/09/2014 Bộ Công Thương Quy định phương pháp xác định mức chi phí ngừng và cấp điện trở lại Tải về máy