logo

Loại văn bản

Số ký hiệu

Trích yếu

Cơ quan ban hành


Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu Download
78/2015/NĐ-CP 01/11/2015 Chính phủ Nghị định Về đăng ký doanh nghiệp Tải về máy
07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC 01/11/2015 Bộ Tài chính, Bộ Kế hoach Đầu tư Quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu qua mạng Tải về máy
36/2015/QĐ-UBND 17/09/2015 Tỉnh Bình Dương Quyết định 36/2015/QĐ-UBND ngày 07/9/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy chế quản lý và sử dụng kinh phí khuyến công trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Tải về máy
36/2015/QĐ-UBND 17/09/2015 UBND tỉnh Bình Dương Ban hành Quy chế về quản lý và sử dụng kinh phí khuyến công trên địa bàn tỉnh Bình Dương Tải về máy
32/2015/QĐ-UBND 05/09/2015 Tỉnh Bình Dương Quyết định số 32/2015/QĐ-UBND ngày 26/8/2015 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Dương quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp phép hoạt động điện lực trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Tải về máy
8873/QĐ-BCT 24/08/2015 Bộ Công thương Quyết định số 8873/QĐ-BCT ngày 24/8/2015 của Bộ Công Thương ban hành danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương đã chuẩn hóa về nội dung. Tải về máy
05/2015/TT-BKHĐT 01/08/2015 Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa Tải về máy
12/2015/TT-BCT 26/07/2015 Bộ Công thương Thông tư số 12/2015/TT-BCT ngày 12/6/2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương Quy định việc áp dụng chế độ cấp Giấy phép nhập khẩu tự động đối với một số sản phẩm thép. Tải về máy
85/2015/TT-BTC 20/07/2015 Bộ Tài chính Thông tư số 85/2015/TT-BTC ngày 03/6/2015 của Bộ Tài Chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí trong hoạt động hóa chất.Thông tư số 85/2015/TT-BTC ngày 03/6/2015 của Bộ Tài Chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí trong hoạt động hóa chất. Tải về máy
7248/QĐ-BCT 15/07/2015 Bộ Công thương Quyết định số 7248/QĐ-BCT ngày 15/7/2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế/ thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công Thương. Tải về máy
118/2015/NĐ-CP 27/12/2015 Chính phủ Nghị định Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư Tải về máy
11/2015/TT-BKHĐT 22/12/2015 Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết lập hồ sơ yêu cầu đối với chỉ định thầu, chào hành cạnh tranh Tải về máy
14/2014/TT-BNV 15/12/2015 Bộ Nội Vụ Thông Tư Quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuên môn của các ngạch công chức chuyên ngành văn thư Tải về máy
13/2015/TT-BTP 12/11/2015 Bộ Tư pháp Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2013/TT-BTP ngày 31/01/2013 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện quản lý Nhà nước về công tác bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính Tải về máy
48/2015/QĐ-UBND 09/11/2015 Tỉnh Bình Dương Quyết định số 48/2015/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương Tải về máy