logo

Loại văn bản

Số ký hiệu

Trích yếu

Cơ quan ban hành


Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu Download
06/2007/QH12 01/07/2008 Quốc hội Luật Hóa chất năm 2007 Tải về máy
05/2007/QH12 01/07/2008 Quốc hội Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa năm 2007 Tải về máy
04/2008/NĐ-CP 04/02/2008 Chính phủ NGHỊ ĐỊNH 04/2008/NĐ-CP SỬA ĐỔI NGHỊ ĐỊNH 92/2006/NĐ-CP VỀ LẬP, PHÊ DUYỆT VÀ QUẢN LÝ QUY HOẠCH TỔNG THỂ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI Tải về máy
127/2007/NĐ-CP 03/09/2007 Chính phủ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật Tải về máy
07/2007/TTLT-BTM-BTC 30/08/2007 Bộ Tài chính, Bộ Thương mại THÔNG TƯ LIÊN TỊCH 07/2007/TTLT-BTM-BTC HƯỚNG DẪN VỀ KHUYẾN MẠI VÀ HỘI CHỢ, TRIỂN LÃM THƯƠNG MẠI QUY ĐỊNH TẠI NGHỊ ĐỊNH 37/2006/NĐ-CP QUY ĐỊNH CHI TIẾT LUẬT THƯƠNG MẠI VỀ HOẠT ĐỘNG XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI DO BỘ THƯƠNG MẠI VÀ BỘ TÀI CHÍNH BAN HÀNH Tải về máy
55/2010/QH12 01/07/2011 Quốc hội Luật an toàn thực phẩm 2010 Tải về máy
18/2011/TT-BCT 06/06/2011 Bộ Công thương Thông tư số 18/2011/TT-BCT ngày 21/4/2011 của Bộ Công Thương bổ sung, bãi bỏ thủ tục hành chính tại Thông tư số 28/2010/TT-BCT ngày 26/6/2010 của Bộ Công Thương quy định cụ thể một số điều của Luật Hoá chất và Nghị định số 108/2008/NĐ-CP ngày 07/10/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hoá chất. Tải về máy
26/2011/NĐ-CP 01/06/2011 Chính phủ Nghị định số 26/2011/NĐ-CP ngày 08/4/2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 108/2008/NĐ-CP ngày 08/10/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất Tải về máy
28/2010/TT-BCT 16/08/2010 Bộ Công thương Thông tư số 28/2010/TT-BCT ngày 28/6/2010 của Bộ Công Thương quy định cụ thể một số điều của Luật Hóa chất và Nghị định số 108/2008/NĐ-CP ngày 07/10/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất Tải về máy
16/2010/TT-BCT 05/06/2010 Bộ Công thương Thông tư số 16/2010/TT-BCT ngày 20/4/2010 của Bộ Công Thương về việc cấp Mã số nhà sản xuất hàng dệt may xuất khẩu (MID) sang Hoa Kỳ Tải về máy
104/2009/NĐ-CP 31/12/2009 Chính phủ Nghị định số 104/2009/NĐ-CP ngày 09/11/2009 của Chính phủ quy định Danh mục hàng nguy hiểm và vận chuyển hàng nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ Tải về máy
23/2009/TT-BCT 30/09/2009 Bộ Công thương Thông tư số 23/2009/TT-BCT ngày 11/8/2009 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 39/2009/NĐ-CP ngày 23/4/2009 của Chính phủ về vật liệu nổ công nghiệp Tải về máy
132/2008/NĐ-CP 01/09/2009 Chính phủ Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số Điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa Tải về máy
39/2009/NĐ-CP 22/06/2009 Chính phủ Nghị định số 39/2009/NĐ-CP ngày 23/4/2009 của Chính phủ về vật liệu nổ công nghiệp Tải về máy
108/2008/NĐ-CP 05/11/2008 Chính phủ Nghị định số 108/2008/NĐ-CP ngày 07/10/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất Tải về máy