logo

Loại văn bản

Số ký hiệu

Trích yếu

Cơ quan ban hành


Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu Download
16/2011/UBTVQH12 01/01/2012 Uỷ ban Thường vụ Quốc hội Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ do Ủy Ban Thường Vụ Quốc Hội ban hành Tải về máy
40/2011/TT-BCT 31/12/2011 Bộ Công thương Thông tư số 40/2011/TT-BCT ngày 14/11/2011 của Bộ Công Thương quy định về khai báo hóa chất. Tải về máy
99/2011/NĐ-CP 15/12/2011 Chính phủ NGHỊ ĐỊNH 99/2011/NĐ-CP HƯỚNG DẪN LUẬT BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG Tải về máy
59/2010/QH12 01/07/2011 Quốc hội LUẬT BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG 2010 Tải về máy
55/2010/QH12 01/07/2011 Quốc hội Luật An toàn thực phẩm Tải về máy
94/2012/NĐ-CP 01/01/2013 Chính phủ Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12/11/2012 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu. Tải về máy
26/2012/TT-BCT 05/11/2012 Bộ Công thương Thông tư số 26/2012/TT-BCT ngày 21/9/2012 của Bộ trưởng Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 23/2009/TT-BCT ngày 11/8/2009 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 39/2009/NĐ-CP ngày 23/4/2009 của Chính phủ về vật liệu nổ công nghiệp Tải về máy
15/2012/TT-BYT 01/11/2012 Bộ Y tế Thông Tư 15/2012/TT-BYT Quy Định Điều Kiện Chung Bảo Đảm An Toàn Thực Phẩm Đối Với Cơ Sở Sản Xuất, Kinh Doanh Thực Phẩm Do Bộ Trưởng Bộ Y Tế Ban Hành Tải về máy
133/2012/TT-BTC 01/10/2012 Bộ Tài chính Thông tư 133/2012/TT-BTC quy định chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Tải về máy
54/2012/NĐ-CP 10/08/2012 Chính phủ Nghị định số 54/2012/NĐ-CP ngày 22/6/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 39/2009/NĐ-CP ngày 23/4/2009 của Chính phủ về vật liệu nổ công nghiệp Tải về máy
45/2012/NĐ-CP 05/07/2012 Chính phủ Nghị định số 45/2012/NĐ-CP ngày 21/5/2012 của Chính phủ về khuyến công Tải về máy
77/2012/TT-BTC 01/07/2012 Bộ Tài chính THÔNG TƯ 77/2012/TT-BTC QUY ĐỊNH MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ THẨM ĐỊNH KINH DOANH HÀNG HOÁ, DỊCH VỤ HẠN CHẾ KINH DOANH; PHÍ THẨM ĐỊNH KINH DOANH HÀNG HOÁ, DỊCH VỤ KINH DOANH CÓ ĐIỀU KIỆN THUỘC LĨNH VỰC THƯƠNG MẠI; LỆ PHÍ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH; LỆ PHÍ CẤP GIẤY PHÉP KINH DOANH THUỘC LĨNH VỰC THƯƠNG MẠI VÀ LỆ PHÍ CẤP GIẤY PHÉP THÀNH LẬP SỞ GIAO DỊCH HÀNG HÓA DO BỘ TÀI CHÍNH BAN HÀNH Tải về máy
38/2012/NĐ-CP 11/06/2012 Chính phủ Nghị Định 38/2012/NĐ-CP Hướng Dẫn Luật An Toàn Thực Phẩm Tải về máy
02/2012/QĐ-TTg 01/03/2012 Thủ tướng Chính phủ QUYẾT ĐỊNH 02/2012/QĐ-TTG VỀ DANH MỤC HÀNG HÓA, DỊCH VỤ THIẾT YẾU PHẢI ĐĂNG KÝ HỢP ĐỒNG THEO MẪU, ĐIỀU KIỆN GIAO DỊCH CHUNG DO THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ BAN HÀNH Tải về máy
48/2011/TT-BCT 15/02/2012 Bộ Công thương Thông tư số 48/2011/TT-BCT ngày 30/12/2011 của Bộ Công Thương Quy định quản lý chất lượng các sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương Tải về máy