logo

Loại văn bản

Số ký hiệu

Trích yếu

Cơ quan ban hành


Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu Download
05/VBHN-BCT 18/01/2016 Bộ Công Thương Thông tư quy định hệ thống điện truyền tải Tải về máy
20/2015/TT-BKHĐT 15/01/2016 Bộ Kế hoạch và Đầu tư Thông tư hướng dẫn Về đăng ký doanh nghiệp Tải về máy
19/2015/TT-BKHĐT 15/01/2016 Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết lập báo cáo thẩm định trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu Tải về máy
01/2016/TT-BCT 05/01/2016 Bộ Công Thương Thông tư quy định việc nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu theo hạn ngạch thuế quan năm 2016 Tải về máy
12/BCT-TTTN 04/01/2016 Bộ Công Thương Công văn về việc điều hành kinh doanh xăng dầu Tải về máy
51/2015/TT-BCT 01/01/2016 Bộ Công Thương Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 30/2014/TT-BCT ngày 02 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định vận hành thị trường phát điện cạnh tranh... Tải về máy
55/2015/TT-BCT 01/01/2016 Bộ Công thương Thông tư số 55/2015/TT-BCT ngày 30/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định trình tự, thủ tục xác nhận ưu đãi và hậu kiểm ưu đãi đối với các Dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thuộc Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển Tải về máy
111/2015/NĐ-CP 01/01/2016 Chính phủ Nghị định số 111/2015/NĐ-CP ngày 03/11/2015 của Chính phủ về phát triển công nghiệp hỗ trợ Tải về máy
111/2015/NĐ-CP 01/01/2016 Chính phủ Về phát triển công nghiệp hỗ trợ Tải về máy
14768/QĐ-BCT 31/12/2015 Bộ Công thương Quyết định số 14768/QĐ-BCT ngày 31/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thươngvề việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành/ thủ tục hành chính được sửa đổi bổ sung hoặc thay thế/ thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ thuộc thầm quyền giải quyết của Bộ Công Thương. Tải về máy
118/2015/NĐ-CP 27/12/2015 Chính phủ Nghị định Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư Tải về máy
11/2015/TT-BKHĐT 22/12/2015 Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết lập hồ sơ yêu cầu đối với chỉ định thầu, chào hành cạnh tranh Tải về máy
14/2014/TT-BNV 15/12/2015 Bộ Nội Vụ Thông Tư Quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuên môn của các ngạch công chức chuyên ngành văn thư Tải về máy
13/2015/TT-BTP 12/11/2015 Bộ Tư pháp Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2013/TT-BTP ngày 31/01/2013 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện quản lý Nhà nước về công tác bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính Tải về máy
48/2015/QĐ-UBND 09/11/2015 Tỉnh Bình Dương Quyết định số 48/2015/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương Tải về máy