logo

Loại văn bản

Số ký hiệu

Trích yếu

Cơ quan ban hành


Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu Download
2719/QĐ-BCT 19/07/2017 Bộ Công Thương Quy định về khung giá bán buôn điện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho các Tổng công ty Điện lực năm 2017 Tải về máy
5977/QĐ-BCT 05/07/2017 Bộ Công Thương Công văn về việc điều hành kinh doanh xăng dầu Tải về máy
106/2017/NĐ-CP 01/11/2017 Chính phủ Nghị định số 106/2017/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá Tải về máy
105/2017/NĐ-CP 01/11/2017 Chính phủ Nghị định số 105/2017/NĐ-CP của Chính phủ : Về kinh doanh rượu Tải về máy
108/2017/NĐ-CP 20/09/2017 Chính phủ Nghị định số 108/2017/NĐ-CP của Chính phủ : Về quản lý phân bón Tải về máy
13/2017/TT-BCT 19/09/2017 Bộ Công Thương Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 56/2014/TT-BCT quy định phương pháp xác định giá phát điện, trình tự kiểm tra hợp đồng mua bán điện; Thông tư số 30/2014/TT-BCT quy định vận hành thị trường phát điện cạnh tranh và Thông tư số 57/2014/TT-BCT quy định phương pháp, trình tự xây dựng và ban hành khung giá phát điện Tải về máy
11/2017/TT-BCT 11/09/2017 Bộ Công Thương Thông tư quy định về hoạt động tạm nhập, tái xuất; tạm xuất, tái nhập và chuyển khẩu hàng hóa Tải về máy
14/2017/TT-BCT 01/09/2017 Bộ Công Thương Bãi bỏ Thông tư số 12/2015/TT-BCT ngày 12 tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định việc áp dụng chế độ cấp Giấy phép nhập khẩu tự động đối với một số sản phẩm thép Tải về máy
98/2017/NĐ-CP 18/08/2017 Chính phủ Nghị định quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương Tải về máy
7027/BCT-TTTN 04/08/2017 Bộ Công Thương Công văn về việc điều hành kinh doanh xăng dầu Tải về máy
6473/BCT-TTTN 20/07/2017 Bộ Công Thương Công văn về việc điều hành kinh doanh xăng dầu Tải về máy
2754/QĐ-BCT 20/07/2017 Bộ Công Thương Quyết định về việc sửa đổi Quyết định số 3584/QĐ-BCT ngày 01 tháng 9 năm 2016 và Quyết định số 1105/QĐ-BCT ngày 30 tháng 3 năm 2017 của Bộ Công Thương về việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với sản phẩm thép mạ nhập khẩu. Tải về máy
1404/SCT-QLTM 14/09/2017 Sở Công Thương Bình Dương Góp ý phương án giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ Tải về máy
1329/SCT-QLNL 30/08/2017 Sở Công Thương Bình Dương Chỉ thị về việc tăng cường tiết kiệm điện Tải về máy
7551A/BCT-KH 17/08/2017 Bộ Công Thương Tăng cường sử dụng vật tư, hàng hóa sản xuất trong nước trong công tác đấu thầu các dự án đầu tư phát triển và hoạt động mua sắm thường xuyên sử dụng vốn nhà nước Tải về máy