logo

Loại văn bản

Số ký hiệu

Trích yếu

Cơ quan ban hành


Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu Download
2719/QĐ-BCT 19/07/2017 Bộ Công Thương Quy định về khung giá bán buôn điện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho các Tổng công ty Điện lực năm 2017 Tải về máy
5977/QĐ-BCT 05/07/2017 Bộ Công Thương Công văn về việc điều hành kinh doanh xăng dầu Tải về máy
30/CT-TTg 05/07/2017 Thủ tướng Chính phủ Chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý vật liệu nổ công nghiệp Tải về máy
146/2016/NĐ-CP 01/07/2017 Chính phủ Quy định việc niêm yết giá, phụ thu ngoài giá dịch vụ vận chuyển hàng hóa công-te-nơ bằng đường biển, giá dịch vụ tại cảng biển Tải về máy
2465/QĐ-HĐĐGHNNKĐ 30/06/2017 Bộ Công Thương Quyết định về việc ban hành Quy chế đấu giá thí điểm hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2017 Tải về máy
52/BC-BCT 13/06/2017 Bộ Công Thương Báo cáo công tác cải cách hành chính của Bộ Công Thương 6 tháng đầu năm 2017 Tải về máy
03/2017/TT-BCT 17/04/2017 Bộ Công Thương Thông tư Quy định về nguyên tắc điều hành hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đối với mặt hàng muối, trứng gia cầm năm 2017 Tải về máy
02/2017/TT-BCT 27/03/2017 Bộ Công Thương Thông tư quy định phương pháp, trình tự lập, thẩm định và phê duyệt giá truyền tải điện Tải về máy
04/2017/TT-BCT 09/03/2017 Bộ Công Thương Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 20/2011/TT-BCT ngày 12 tháng 5 năm 2011 quy định bổ sung thủ tục nhập khẩu xe ô tô chở người loại từ 09 chỗ ngồi trở xuống Tải về máy
13/2017/TT-BCT 19/09/2017 Bộ Công Thương Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 56/2014/TT-BCT quy định phương pháp xác định giá phát điện, trình tự kiểm tra hợp đồng mua bán điện; Thông tư số 30/2014/TT-BCT quy định vận hành thị trường phát điện cạnh tranh và Thông tư số 57/2014/TT-BCT quy định phương pháp, trình tự xây dựng và ban hành khung giá phát điện Tải về máy
11/2017/TT-BCT 11/09/2017 Bộ Công Thương Thông tư quy định về hoạt động tạm nhập, tái xuất; tạm xuất, tái nhập và chuyển khẩu hàng hóa Tải về máy
98/2017/NĐ-CP 18/08/2017 Chính phủ Nghị định quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương Tải về máy
7027/BCT-TTTN 04/08/2017 Bộ Công Thương Công văn về việc điều hành kinh doanh xăng dầu Tải về máy
6473/BCT-TTTN 20/07/2017 Bộ Công Thương Công văn về việc điều hành kinh doanh xăng dầu Tải về máy
2754/QĐ-BCT 20/07/2017 Bộ Công Thương Quyết định về việc sửa đổi Quyết định số 3584/QĐ-BCT ngày 01 tháng 9 năm 2016 và Quyết định số 1105/QĐ-BCT ngày 30 tháng 3 năm 2017 của Bộ Công Thương về việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với sản phẩm thép mạ nhập khẩu. Tải về máy