Sở Công Thương Bình Dương

Văn bản hành chính


Số/ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu
146/2016/NĐ-CP 01/07/2017 Chính phủ Quy định việc niêm yết giá, phụ thu ngoài giá dịch vụ vận chuyển hàng hóa công-te-nơ bằng đường biển, giá dịch vụ tại cảng biển Tải về máy
03/2017/TT-BCT 17/04/2017 Bộ Công Thương Thông tư Quy định về nguyên tắc điều hành hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đối với mặt hàng muối, trứng gia cầm năm 2017 Tải về máy
02/2017/TT-BCT 27/03/2017 Bộ Công Thương Thông tư quy định phương pháp, trình tự lập, thẩm định và phê duyệt giá truyền tải điện Tải về máy
04/2017/TT-BCT 09/03/2017 Bộ Công Thương Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 20/2011/TT-BCT ngày 12 tháng 5 năm 2011 quy định bổ sung thủ tục nhập khẩu xe ô tô chở người loại từ 09 chỗ ngồi trở xuống Tải về máy
507/QĐ-BCT 21/02/2017 Bộ Công Thương Quyết định về việc ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Công Thương thực hiện Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020 Tải về máy
1315/BCT-TTTN 18/02/2017 Bộ Công Thương Công văn về việc điều hành kinh doanh xăng dầu Tải về máy
440/QĐ-BCT 15/02/2017 Bộ Công Thương Quy chế Tiếp công dân của Bộ Công Thương Tải về máy
200/QĐ-TTg 14/02/2017 Thủ tướng Chính phủ Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch hành động nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển dịch vụ logistics Việt Nam đến năm 2025 Tải về máy
36/2016/TT-BCT 10/02/2017 Bộ Công Thương Thông tư quy định dán nhãn năng lượng cho các phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương Tải về máy
19-2017/NQ-CP 06/02/2017 Chính Phủ Nghị quyết về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020 Tải về máy
31/2016/TT-BCT 03/02/2017 Bộ Công Thương Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn đường ống dẫn khí đốt cố định bằng kim loại Tải về máy
30/2016/TT-BCT 03/02/2017 Bộ Công Thương Thông tư quy định về giám định tư pháp trong lĩnh vực công thương Tải về máy
30/2016/TT-BCT 03/02/2017 Bộ Công Thương Thông tư quy định về giám định tư pháp trong lĩnh vực công thương Tải về máy
24/2016/TT-BCT 16/01/2017 Bộ Công Thương Thông tư quy định một số nội dung về rút ngắn thời gian tiếp cận điện năng Tải về máy
35/2015/QĐ-TTg 15/01/2017 Thủ tướng Chính phủ QUYẾT ĐỊNH 35/2015/QĐ-TTG SỬA ĐỔI QUYẾT ĐỊNH 02/2012/QĐ-TTG VỀ DANH MỤC HÀNG HÓA, DỊCH VỤ THIẾT YẾU PHẢI ĐĂNG KÝ HỢP ĐỒNG THEO MẪU, ĐIỀU KIỆN GIAO DỊCH CHUNG DO THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ BAN HÀNH Tải về máy

Thông báo

Văn bản pháp luật

Bản tin công thương