logo

Loại văn bản

Số ký hiệu

Trích yếu

Cơ quan ban hành


Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu Download
60/2019/NĐ-CP 16/09/2019 Chính phủ Nghị định 60/2019/NĐ-CP sửa đổi Nghị Định 78/2014/NĐ-CP về giải thưởng Hồ Chí Minh, giải thưởng Nhà nước và các giải thưởng khác về Khoa học và công nghệ. Tải về máy
16/CT-UBND 18/07/2019 UBND Tăng cường quản lý hóa chất trên địa bàn tỉnh Bình Dương Tải về máy
1283/QĐ-UBND 17/05/2019 UBND Công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Bình Dương Tải về máy
03/2019/TT-BCT 08/03/2019 Bộ Công Thương Thông tư quy định Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương Tải về máy
02/2019/TT-BCT 28/02/2019 Bộ Công Thương Thông tư quy định thực hiện phát triển dự án điện gió và Hợp đồng mua bán điện mẫu cho các dự án điện gió Tải về máy
01/2019/TT-BCT 22/02/2019 Bộ Công Thương Thông tư quy định cửa khẩu nhập khẩu phế liệu Tải về máy
55/2018/TT-BCT 19/02/2019 Bộ trưởng Trần Tuấn Anh Thông tư quy định việc nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu theo hạn ngạch thuế quan năm 2019 Tải về máy
56/2018/TT-BCT 18/02/2019 Bộ Công Thương Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Hiệp định Thương mại biên giới giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào Tải về máy
52/2018/TT-BCT 18/02/2019 Bộ trưởng Trần Tuấn Anh Thông tư quy định định mức tiêu hao năng lượng trong ngành công nghiệp chế biến thủy sản, áp dụng cho quá trình chế biến công nghiệp của các nhóm sản phẩm cá da trơn và tôm Tải về máy
281/QĐ-BCT 12/02/2019 Bộ Công Thương Quyết định về việc Ban hành khung giá phát điện năm 2019 Tải về máy
176/QĐ-BCT 28/01/2019 Bộ Công Thương Quyết định ban hành Danh mục sản phẩm cơ khí chế tạo, linh kiện, máy nông nghiệp và sản phẩm phụ trợ phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn được hỗ trợ đầu tư Tải về máy
22/BC-UBND 25/01/2019 UBND tỉnh Bình Dương ​Báo cáo Chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh và tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 01 năm 2019 Tải về máy
20/2018/TT-BCT 01/01/2019 Bộ Công Thương Thông tư sửa đổi Phụ lục I " Danh mục sản phẩm dệt may chịu sự điều chỉnh của Quy chuẩn ban hành kèm theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN: 01/2017/BCT tại Thông tư số 21/2017/TT-BCT ngày 23/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương Tải về máy
44/2018/TT-BCT 01/01/2019 Bộ Công Thương Quy định v/v tạm ngừng KD tạm nhập, tái xuất gỗ tròn, gỗ xẻ rừng tự nhiên từ Lào & Campuchia Tải về máy
80/QĐ-BCT 31/12/2018 Bộ Công Thương Quyết định về việc chỉ định tổ chức giám định/chứng nhận sản phẩm dệt may Tải về máy