logo

Loại văn bản

Số ký hiệu

Trích yếu

Cơ quan ban hành


Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu Download
01/2019/TT-BCT 22/02/2019 Bộ Công Thương Thông tư quy định cửa khẩu nhập khẩu phế liệu Tải về máy
55/2018/TT-BCT 19/02/2019 Bộ trưởng Trần Tuấn Anh Thông tư quy định việc nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu theo hạn ngạch thuế quan năm 2019 Tải về máy
56/2018/TT-BCT 18/02/2019 Bộ Công Thương Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Hiệp định Thương mại biên giới giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào Tải về máy
52/2018/TT-BCT 18/02/2019 Bộ trưởng Trần Tuấn Anh Thông tư quy định định mức tiêu hao năng lượng trong ngành công nghiệp chế biến thủy sản, áp dụng cho quá trình chế biến công nghiệp của các nhóm sản phẩm cá da trơn và tôm Tải về máy
20/2018/TT-BCT 01/01/2019 Bộ Công Thương Thông tư sửa đổi Phụ lục I " Danh mục sản phẩm dệt may chịu sự điều chỉnh của Quy chuẩn ban hành kèm theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN: 01/2017/BCT tại Thông tư số 21/2017/TT-BCT ngày 23/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương Tải về máy
44/2018/TT-BCT 01/01/2019 Bộ Công Thương Quy định v/v tạm ngừng KD tạm nhập, tái xuất gỗ tròn, gỗ xẻ rừng tự nhiên từ Lào & Campuchia Tải về máy
80/QĐ-BCT 31/12/2018 Bộ Công Thương Quyết định về việc chỉ định tổ chức giám định/chứng nhận sản phẩm dệt may Tải về máy
4889/QĐ-BCT 27/12/2018 Bộ Công Thương Công bố Tiêu chuẩn tiêu chuẩn kỹ thuật và Ban hành hướng dẫn công bố hiệu suất và dán nhãn năng lượng áp dụng cho Chương trình dán nhãn năng lượng đối với sản phẩm đèn chiếu sáng LED Tải về máy
141/2018/NĐ-CP 25/11/2018 Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định xử lý vi phạm pháp luật trong hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp Tải về máy
27/2018/TT-BCT 05/11/2018 Bộ Công Thương Bãi bỏ quy định cấp giấy phép nhập khẩu tự động xe gắn máy phân khối lớn từ 175 cm3 trở lên Tải về máy
24/2012/TT-BCT 31/10/2018 Bộ Công thương Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 21/2010/TT-BCT ngày 17 tháng 05 năm 2010 của Bộ Công thương thực hiện quy tắc xuất xứ trong hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN Tải về máy
21/2018/TT-BCT 18/10/2018 Bộ Công Thương Sửa đổi một số điều của Thông tư số 47/2014/TT-BCT ngày 05/12/2014 của Bộ Công Thương quy định về quản lý website thương mại điện tử và Thông tư số 59/2015/TT-BCT ngày 31/12/2015 của Bộ Công Thương quy định về quản lý hoạt động thương mại điện tử qua ứng dụng trên thiết bị di động Tải về máy
1221/QĐ-TTg 21/09/2018 Thủ tướng Chính phủ Quyết định ban hành Danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm năm 2017 Tải về máy
34/2018/QĐ-TTg 10/08/2018 Thủ tướng Chính phủ Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Quản lý thị trường trực thuộc Bộ Công Thương Tải về máy
2454/QĐ-BCT 01/08/2018 Bộ Công Thương Quyết định 2454/QĐ-BCT năm 2018 công bố thủ tục hành chính mới/ bị bãi bỏ trong lĩnh vực Kinh doanh khí thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương Tải về máy