logo

Loại văn bản

Số ký hiệu

Trích yếu

Cơ quan ban hành


Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu Download
80/QĐ-BCT 31/12/2018 Bộ Công Thương Quyết định về việc chỉ định tổ chức giám định/chứng nhận sản phẩm dệt may Tải về máy
24/2012/TT-BCT 31/10/2018 Bộ Công thương Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 21/2010/TT-BCT ngày 17 tháng 05 năm 2010 của Bộ Công thương thực hiện quy tắc xuất xứ trong hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN Tải về máy
10/2017/QH14 01/07/2018 Quốc hội Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước Tải về máy
12/2018/TT-BCT 15/06/2018 Bộ Công Thương Quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương và Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương Tải về máy
40/2018/NĐ-CP 02/05/2018 Chính phủ Về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp Tải về máy
686/QĐ-BCT 22/03/2018 Bộ Công Thương Quyết định áp dụng biện pháp tự vệ chính thức Tải về máy
01/2018/TT-BTP 20/03/2018 Bộ Tư pháp Thông tư Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành, liên tịch ban hành Tải về máy
39/2018/NĐ-CP 11/03/2018 Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ Tải về máy
1757/BCT-TTTN 08/03/2018 Bộ Công Thương Công văn về việc điều hành kinh doanh xăng dầu Tải về máy
02/2018/TT-BCT 27/02/2018 Bộ Công Thương Thông tư quy định chi tiết Danh mục hàng hóa mua bán, trao đổi của cư dân biên giới Tải về máy
01/2018/TT-BCT 27/02/2018 Bộ Công Thương Thông tư quy định chi tiết hàng hóa mua bán, trao đổi qua cửa khẩu phụ, lối mở biên giới của thương nhân Tải về máy
13/VBHN-BCT 22/02/2018 Bộ Công Thương Thông tư quy định danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương Tải về máy
14/VBHN-BCT 22/02/2018 Bộ Công Thương Nghị định về vật liệu nổ công nghiệp Tải về máy
268/BC-SCT 01/03/2018 Sở Công Thương Báo cáo tình hình hoạt động của các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2017 Tải về máy
216/BC-SCT 22/02/2018 Sở Công Thương Báo cáo tình hình hoạt động ngành Công Thương tháng 02, nhiệm vụ tháng 03 năm 2018 Tải về máy