logo

Mời tham dự Hội nghị phổ biến các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia quy định tại Thông tư số 21/2017/TT-BCT.

Bộ Công Thương dự kiến tổ chức Hội nghị phổ biến các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia quy định tại Thông tư số 21/2017/TT-BCT.

Kính gửi: Qúy Doanh nghiệp

Theo quy định tại Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật, Nghị định số 127/2007/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật, Bộ Quản lý chuyên ngành có trách nhiệm phổ biến các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia cho các đối tượng có liên quan. Ngày 23 tháng 10 năm 2017, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 21/2017/TT-BCT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mức giới hạn hàm lượng formaldehyt và các amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may.

Bộ Công Thương dự kiến tổ chức Hội nghị phổ biến các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia quy định tại Thông tư số 21/2017/TT-BCT.

Địa điểm: Hội trường tầng 13, số 12 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Đa Kao, quận 1 Thành phố Hồ Chí Minh.

Thời gian: 08 giờ, ngày 20 tháng 3 năm 2018.

Bộ Công Thương trân trọng kính mời Quý Cơ quan cử … đại biểu tham dự Hội nghị.

Đăng ký đại biểu và xác nhận thông tin đề nghị gửi về Hội DMTĐ Tp.HCM  trước ngày 09/3/2018 qua địa chỉ email: agtek.hcm@gmail.comagtek@agtek.org.vn; ĐT: 028.62973567.

Trân trọng

Nguồn: Hội dệt may thêu đan TP.HCM.

Các bài viết đã đăng