logo

Mời tham dự Chương trình tập huấn : ‘’Cập nhật các sửa đổi Incoterms 2010 và Dự thảo Incoterms 2020.’’

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam ( VCCI) kết hợp với Liên đoàn Phòng Thương mại và Công nghiệp Châu Á Thái Bình Dương (CACCI), Tổng cục Hải quan Việt Nam tổ chức chương trình: “Cập nhật sửa đổi Incoterms 2010, dự thảo Incoterms 2020 và các kiến thức mới xuất xứ hàng hóa, thông tư 38 BTC sửa đổi”.

Nhằm cập nhật mới, trao đổi và thảo luận về kinh nghiệm, sai phạm thường gặp trong hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu cho doanh nghiệp, đơn vị, tổ chức và cá nhân hoạt động trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, vận chuyển, bảo hiểm, ngân hàng, tài chính, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam ( VCCI) kết hợp với Liên đoàn Phòng Thương mại và Công nghiệp Châu Á Thái Bình Dương (CACCI), Tổng cục Hải quan Việt Nam tổ chức chương trình: “Cập nhật sửa đổi Incoterms 2010, dự thảo Incoterms 2020 và các kiến thức mới xuất xứ hàng hóa, thông tư 38 BTC sửa đổi”.

Thời gian và địa điểm:
Hà Nội: Ngày 17-18/4 tại Tầng 7, Tòa nhà VCCI Số 09 Đào Duy Anh, Hà Nội
Tp.HCM: Ngày 19-20/4 tại Hôi trường TT Bồi dưỡng Chính trị 39 Trần Quốc Thảo, P.6, Q.3, TP.HCM
 

Chuyên gia tham dự cập nhật kiến thức mới năm 2018 và chia sẽ kinh nghiệm quốc tế - ông Pavel Andrle Tổng thư ký của Ủy ban Ngân hàng của Phòng Thương mại Thế giới ICC tại Cộng hòa Séc. Ông điều hành nhóm công tác ICC CR trong việc soạn thảo, sửa đổi các bản dịch của UCP500, UCP 600, eUCP, ISP98, URDG 758 và các tài liệu khác của Ủy ban Ngân hàng. Tham dự chia sẻ và giải đáp vướng mắc trong chương trình còn có các chuyên gia nổi tiếng của Tổng cục Hải quan Việt Nam.

Chương trình được hỗ trợ 50% kinh phí từ CACCI và chỉ tổ chức duy nhất tại HN ngày 17-18/4 và HCM ngày 19-20/4.  Chương trình còn giúp chúng ta hiều hơn nữa về những thay đổi mới trong “Hướng dẫn áp dụng các quy tắc xuất xứ hàng hóa và Dự thảo Thông tư 38 BTC sửa đổi” như : Các vấn đề cơ bản về xuất xứ hàng hóa và quy tắc xuất xứ hàng hóa; Một số quy tắc xuất xứ thông dụng cơ bản của Hiệp định TMTD đang áp dụng tại Việt Nam; Quy định kiểm tra và xác định xuất xứ hàng hóa của Việt Nam; Cập nhật và thảo luận dự thảo TT 38 sửa đổi  quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá XK, NK;……

Thông tin liên hệ:  
Viện tin học Doanh nghiệp - Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam
Mr. Trương Quốc Dũng
Điện thoại: 098.6666608, 097.7354527, 
Email: dungtq-itb@vcci.com.vn

Thúy Phương - XTTM.

Các bài viết đã đăng