logo

Mời dự Hội thảo “Tổng quan về thị trường Hoa Kỳ và yêu cầu đối với hàng Dệt May Việt Nam”

Trong thời gian qua Hoa Kỳ liên tục là thị trường xuất khẩu số 1 của Việt Nam nói chung và mặt hàng dệt may nói riêng. Tuy nhiên, để đưa được hàng vào Hoa Kỳ thì nhà sản xuất Việt Nam cần thỏa mãn nhiều tiêu chí khắt khe nhưng đôi khi vì chủ quan mà doanh nghiệp đã không lưu tâm đúng mức.

In recent years, the United States is continuously the number one export market of Vietnam in genaral and textiles in particular. However, in order to bring the goods into the United States, Vietnamese manufacturers need to satisfy many strict criteria but sometimes the business has not paid much attention.

Hiệp hội Dệt May Việt Nam phối hợp với Ủy ban An toàn Sản phẩm Tiêu dùng Hoa Kỳ (CPSC) tổ chức buổi Hội thảo “Tổng quan về thị trường Hoa Kỳ và yêu cầu với hàng dệt may Việt Nam” do chuyên gia Hoa Kỳ trực tiếp hướng dẫn với kiến thức đề cập chuyên sâu. Hội thảo có phiên dịch tiếng Việt (cabin) và HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ sẽ mang lại những kiến thức hữu ích cho tất cả doanh nghiệp.

Vietnam Textile and Apparel Association co-organized with U.S. Consumer Product Safety Commission (CPSC) will held a seminar on "Overview of US market and requirements for Vietnam  textile" by US experts. Direct instruction with in-depth knowledge with English interpretation (cabin) and FREE, the seminar  will give useful knowledge for all businesses.

-         Thời gian: từ 13h30-16h30 Ngày 16/03/2018

         Time: 13:30 to 16:30 on 16 March 2018

-         Địa điểm: Phòng họp Lầu 9, Tòa nhà Vinatex Tài Nguyên, 10 Nguyễn Huệ, Q.1

          Venue: Meeting Room 9th Floor, Vinatex Tai Nguyen Building, 10 Nguyen Hue, Dist 1

-         Chương trình Hội thảo và Phiếu Đăng ký (xem thông tin đính kèm)

          Program Workshops and Registration Forms (see attached

-         Ngôn ngữ : Anh – ViệtLanguage: English - VietNamese

Thông tin về Ủy ban An toàn sản phẩm tiêu dùng Hoa Kỳ (CPSC) xin xem thêm tại: http://www.cpsc.gov/en/About-CPSC/

For information on the Consumer Product Safety Commission (CPSC), please visit: http://www.cpsc.gov/en/About-CPSC/

Quý Doanh nghiệp quan tâm xin vui lòng đăng ký tham dự trước ngày 10/03/2018 cho Ms. Khoa Mobile: 09333403216 /Email: vtmk21@gmail.com

Please register before March 10, 2012 for Ms. Khoa Mobile: 09333403216 / Email:  vtmk21@gmail.com

 

Trân trọng cám ơn./. Best Regards.

Nguồn: Hiệp hội dệt may Việt Nam.

Các bài viết đã đăng