logo

Hội nghị cán bộ công chức, viên chức Trung tâm Xúc tiến thương mại năm 2017

Sáng ngày 05/01/2018, Trung tâm Xúc tiến thương mại đã long trọng tổ chức Hội nghị Cán bộ công chức, viên chức Trung tâm Xúc tiến thương mại năm 2017 với sự tham dự của toàn thể cán bộ công chức, viên chức. Ông Phạm Thanh Dũng - Giám đốc Trung tâm Xúc tiến thương mại chủ trì hội nghị.

Hội nghị nhằm báo cáo, kiểm điểm tình hình thực hiện nhiệm vụ của Trung tâm trong năm vừa qua, báo cáo tình hình thực hiện ngân sách tại Trung tâm, việc thu chi các loại quỹ, báo cáo phương hướng, nhiệm vụ thực hiện trong năm mới, đề ra chỉ tiêu, biện pháp cụ thể; tập trung các biện pháp nhằm nâng cao chất lượng và cải tiến lề lối làm việc, thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí, chăm lo cải thiện đời sống vật chất tinh thần cho cán bộ, công chức, viên chức, phát huy dân chủ trong hoạt động cơ quan.

Ông Phạm Thanh Dũng - Giám đốc Trung tâm Xúc tiến thương mại chủ trì hội nghị

Năm 2017, Trung tâm Xúc tiến thương mại với tiêu chí tiếp tục phát huy những thế mạnh, khắc phục những hạn chế, nâng cao hiệu quả công tác, phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra, hoàn thành tốt nhiệm vụ được cấp trên giao. Tập thể cán bộ công chức, viên chức Trung tâm không ngừng nỗ lực trong công tác, trong mọi hành động để đạt tiêu chí đã đề ra. Ban Giám đốc Trung tâm luôn chỉ đạo sát sao trong mọi hoạt động của Trung tâm, luôn chỉ đạo và theo dõi việc thực hiện quy chế dân chủ tại đơn vị, tập trung chăm lo quyền lợi tinh thần và vật chất chính đáng cho CBCCVC. Qua đó đã phát huy được quyền làm chủ tập thể gắn với sự lãnh đạo, chỉ đạo của Chi Ủy, sự quản lý và điều hành của Thủ trưởng đơn vị, phát huy hiệu quả của tổ chức Công đoàn đã động viên toàn thể CBCCVC không ngừng nỗ lực phấn đấu để góp phần đạt được tiêu chí đề ra và thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của đơn vị.

Toàn cảnh Hội nghị Cán bộ công chức, viên chức Trung tâm Xúc tiến thương mại năm 2017

Tại Hội nghị, cán bộ công chức, viên chức của Trung tâm đã tích cực thảo luận, thẳng thắn đóng góp ý kiến, đề xuất giải pháp cho các vấn đề khó khăn và thách thức để đưa Trung tâm tiếp tục phát triển.

Những thắc mắc, kiến nghị của cán bộ, công chức, viên chức đã được ban lãnh đạo Trung tâm giải đáp thỏa đáng. Ông Phạm Thanh Dũng - Giám đốc Trung tâm Xúc tiến thương mại đã nhấn mạnh toàn thể cán bộ công chức, viên chức Trung tâm phải đoàn kết, phát huy sức mạnh tập thể, hoàn thành tốt các chương trình kế hoạch công tác năm 2018. Bên cạnh đó, Ban lãnh đạo sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi cho cán bộ, công chức, viên chức của Trung tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ và quyết tâm nâng cao đời sống vật chất cũng như tinh thần của cán bộ công chức, viên chức Trung tâm./.

Nguồn: Minh Hằng - XTTM.

Các bài viết đã đăng