logo

EU và Việt Nam hoàn tất đàm phán Hiệp định về Chống Khai thác Gỗ bất hợp pháp và Thúc đẩy Thương mại Gỗ Hợp pháp

Theo thông cáo của Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam ngày 16-5, sau gần sáu năm đàm phán, cuối tuần qua, bà Astrid Schomaker, Giám đốc Phát triển Bền vững Toàn cầu thuộc Tổng cục Môi trường, Ủy ban châu Âu và tiến sĩ Hà Công Tuấn, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam đã ký tắt văn bản của Hiệp định Đối tác Tự nguyện (VPA) về Tăng cường thực thi Luật lâm nghiệp, Quản trị rừng và Buôn bán gỗ (FLEGT), đánh dấu sự hoàn tất chính thức các cuộc đàm phán về Hiệp định này.

Theo thông cáo của Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam ngày 16-5, sau gần sáu năm đàm phán, cuối tuần qua, bà Astrid Schomaker, Giám đốc Phát triển Bền vững Toàn cầu thuộc Tổng cục Môi trường, Ủy ban châu Âu và tiến sĩ Hà Công Tuấn, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam đã ký tắt văn bản của Hiệp định Đối tác Tự nguyện (VPA) về Tăng cường thực thi Luật lâm nghiệp, Quản trị rừng và Buôn bán gỗ (FLEGT), đánh dấu sự hoàn tất chính thức các cuộc đàm phán về Hiệp định này.

Hiệp định được đàm phán và ký kết với mục tiêu giúp cải thiện quản lý rừng, giải quyết tình trạng khai thác gỗ trái phép và thúc đẩy việc xuất khẩu các sản phẩm gỗ hợp pháp đã được kiểm chứng từ Việt Nam sang EU và các thị trường khác.

Để thực thi hiệp định này, Việt Nam sẽ xây dựng một hệ thống đảm bảo tính pháp lý của gỗ để đảm bảo gỗ và các sản phẩm gỗ xuất khẩu đến từ các nguồn hợp pháp, bao gồm các hệ thống để kiểm chứng rằng gỗ nhập khẩu đã được thu hoạch và buôn bán hợp pháp theo luật pháp của nước nơi gỗ được thu hoạch. Hiệp định cũng quy định việc thiết lập các cơ chế khiếu nại và đánh giá độc lập cũng như các cam kết liên quan đến các bên trong việc thực hiện và tiết lộ thông tin.

Một ủy ban thực thi chung sẽ giám sát việc thực hiện hiệp định. Trong thời gian chưa có hiệu lực, các bên cũng đã thống nhất về các thành tố chính của các hiệp định quản trị lâm thời và các biện pháp khác để chuẩn bị cho việc thực hiện hiệp định.

Một khi Hiệp định được thực hiện đầy đủ, các lô hàng gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam sang EU sẽ phải kèm theo giấy phép FLEGT để chứng minh tính hợp pháp của chúng. Trước khi bắt đầu cấp phép FLEGT, sẽ có một khoảng thời gian thực hiện và đánh giá nhằm xác minh rằng tất cả các cam kết được nêu trong VPA đã được hoàn thành và hệ thống đã được xây dựng đáp ứng các tiêu chí sẵn sàng hoạt động như được quy định trong phụ lục dành riêng cho thỏa thuận.

Ngoài các lợi ích xã hội, kinh tế và môi trường khác nhau đồng hành với việc ngành lâm nghiệp ở Việt Nam được quản lý tốt hơn, việc cấp giấy phép FLEGT sẽ đơn giản hóa việc kinh doanh cho các thương nhân gỗ, vì các sản phẩm được cấp phép FLEGT đáp ứng các yêu cầu của Quy định về gỗ của EU một cách tự động, cấm đưa gỗ bất hợp pháp vào thị trường EU. Các doanh nghiệp của EU có thể đưa gỗ được cấp phép FLEGT vào thị trường EU mà không phải tuân theo các điều khoản về thẩm định chi tiết của Quy định về gỗ của EU.

Văn bản của hiệp định này giữa EU-Việt Nam, cùng vớ các phụ lục có trên trang web của Ủy ban châu Âu và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam.

Kế hoạch hành động về tăng cường thực thi Luật lâm nghiệp, Quản trị rừng và Buôn bán gỗ (FLEGT) là hành động hưởng ứng của EU đối với vấn đề khai thác gỗ trái phép và thương mại liên quan. Kế hoạch hành động nhằm giảm khai thác trái phép bằng cách tăng cường tính bền vững và hợp pháp trong quản lý rừng, cải thiện quản lý rừng và thúc đẩy thương mại gỗ hợp pháp. FLEGT đóng góp vào các nỗ lực hạn chế biến đổi khí hậu, bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ quyền và tăng tính minh bạch.

Kế hoạch hành động nhằm ngăn chặn các sản phẩm gỗ bất hợp pháp vào thị trường EU thông qua một số hành động, trong đó hai thành tố chính là Quy định về gỗ của châu Âu và Chương trình cấp phép FLEGT được thực hiện thông qua việc ký kết Hiệp định Đối tác Tự nguyện FLEGT với các nước sản xuất gỗ.

Hai bên giờ đây sẽ tiến hành rà soát lại hiệp định về mặt pháp lý, sau đó hiệp định sẽ được dịch sang các ngôn ngữ chính thức của EU và tiếng Việt. Trước khi hiệp định có hiệu lực, mỗi bên sẽ phải hoàn thành thủ tục ký kết và phê chuẩn hiệp định phù hợp với các thủ tục nội bộ của mình.

Thiện Minh - XTTM.

Các bài viết đã đăng