logo

Tổng cục Hải quan Trung Quốc ra thông báo quy định quản lý, giám sát việc ghi nhãn bao bì thực phẩm đóng gói sẵn xuất nhập khẩu

Thông báo của Hải quan Trung Quốc cho biết, để thực hiện yêu cầu cải cách của Chính quyền Trung Quốc, nâng cao hiệu quả thông quan hàng hóa tại cửa khẩu, Trung Quốc quy định quản lý, giám sát việc ghi nhãn bao bì thực phẩm đóng gói sẵn xuất nhập khẩu cụ thể như sau:

- Từ ngày 01/10/2019, hủy yêu cầu nộp hồ sơ lưu đăng ký nhãn mác đối với thực phẩm đóng gói sẵn lần đầu nhập khẩu vào Trung Quốc. Cơ quan hải quan sẽ tiến hành kiểm nghiệm hàng hóa xuất nhập khẩu và vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật.

- Nhà nhập khẩu chịu trách nhiệm đảm bảo nhãn mác bằng tiếng Trung trên bao bì của thực phẩm đóng gói sẵn nhập khẩu phải phù hợp với quy định của Trung Quốc. Nếu thẩm tra không đáp ứng tiêu chuẩn, không được nhập khẩu.

- Thực phẩm đóng gói sẵn khi nhập khẩu sẽ được lấy mẫu kiểm tra xác suất tại hiện trường hoặc kiểm nghiệm trong phòng thí nghiệm. Nhà nhập khẩu cần cung cấp hồ sơ chứng minh hàng hóa đáp ứng điều kiện nhập khẩu, bản gốc và bản dịch mẫu nhãn mác tiếng Trung và các tài liệu chứng minh khác cho nhân viên hải quan.

- Khi nhận được thông báo của cơ quan hữu quan, đơn khiếu nại của người tiêu dùng về việc thực phẩm đóng gói sẵn bị nghi ngờ vi phạm quy định. Cơ quan hải quan sẽ tiến hành thẩm tra xác minh; khi xác nhận có vi phạm sẽ xử lý theo quy định.

- Các loại thực phẩm đóng gói sẵn nhập khẩu vào Trung Quốc trưng bày triển lãm, hàng mẫu, kinh doanh miễn thuế (trừ trường hợp miễn thuế theo luật định), thực phẩm phục vụ cho cơ quan ngoại giao, hàng xách tay du lịch, bưu phẩm, bưu kiện, thương mại điện tử qua biên giới… căn cứ theo các quy định hiện hành.

- Doanh nghiệp xuất khẩu thực phẩm đóng gói sẵn cần đảm bảo nhãn mác, bao bì của thực phẩm đóng gói sẵn xuất khẩu đáp ứng các tiêu chuẩn của quốc gia/ vùng lãnh thổ nhập khẩu hoặc yêu cầu hợp đồng thương mại.

- Từ ngày 01/10/2019, bãi bỏ các thông báo sau: (1) Thông báo số 44/2006 Tổng cục kiểm nghiệm kiểm dịch giám sát chất lượng quốc gia (AQSIQ) về điều chỉnh chế độ kiểm tra thẩm định ghi nhãn hàng mỹ phẩm, thực phẩm xuất nhập khẩu; (2) Thông báo số 59/2011 của AQSIQ về việc vận hành hệ thống quản lý ghi nhãn thực phẩm đóng gói sẵn nhập khẩu; (3) Thông báo số 27/2012 của AQSIQ về việc thực hiện quy định giám sát quản lý kiểm nghiệm ghi nhãn thực phẩm đóng gói sẵn xuất nhập khẩu. Hồ sơ đã nộp lưu chiểu đăng ký trước đó sẽ bị hủy bỏ cùng thời điểm.

Trân trọng thông báo để các doanh nghiệp xuất khẩu thực phẩm đóng gói sẵn được biết, sẵn sàng phối hợp với nhà nhập khẩu Trung Quốc đáp ứng các quy định của Trung Quốc trong quá trình thông quan.

Nguồn: Hồng Phúc - TT.XTĐT, TM&PTCN.