logo

Quý 1/2017 Bình Dương xuất siêu 1,7 tỷ USD

Trong quý 1/2017, hoạt động xuất nhập khẩu của Bình Dương tăng trưởng khá, trong đó kim ngạch xuất khẩu đạt 6,36 tỷ USD, kim ngạch nhập khẩu ước đạt 4,661 tỷ USD. Như vậy Bình Dương đạt mức xuất siêu 1,7 tỷ USD trong quý 1/2017.

Trong quý I/2017, tình hình sản xuất công nghiệp của tỉnh đạt mức tăng trưởng khá, chỉ số phát triển công nghiệp ước tăng 7,27% so với cùng kỳ năm 2016. Các khu công nghiệp (KCN) trên địa bàn tỉnh đã thu hút đầu tư nước ngoài (FDI) đạt 1,312 tỷ USD, chiếm 97,6% tổng vốn FDI vào tỉnh trong 3 tháng qua. Bên cạnh đó, xuất khẩu từ các công ty nằm trong KCN trên địa bàn tỉnh đạt 2,8 tỷ USD, chiếm 43,8% tổng giá trị xuất khẩu toàn tỉnh. Tỉnh cũng đang triển khai đầu tư xây dựng một số KCN mới được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương với tổng diện tích là 3.146ha, gồm KCN Bàu Bàng mở rộng, KCN Nam Tân Uyên mở rộng, KCN Việt Nam - Singapore III và KCN Cây Trường.

Đặc biệt, hoạt động xuất nhập khẩu của tỉnh trong 3 tháng qua cũng tăng trưởng khá, duy trì thặng dư thương mại 1,7 tỷ USD; trong đó kim ngạch xuất khẩu đạt 6,36 tỷ USD, kim ngạch nhập khẩu đạt 4,661 tỷ USD. Các mặt hàng xuất khẩu chủ lực của tỉnh tiếp tục tăng trưởng ổn định như sản phẩm gỗ, hàng dệt may, giày dép... Để đạt được mức xuất siêu cao là nhờ các DN xuất khẩu trong tỉnh đã chủ động được khá tốt nguồn nguyên vật liệu ở trong nước để dùng trong sản xuất.

Hồng Phúc.