logo

Kim ngạch xuất nhập khẩu cả nước tăng mạnh tháng đầu năm

Tổng kim ngạch xuất - nhập khẩu hàng hóa của cả nước trong tháng 01/2018 đạt hơn 40,26 tỷ USD, tăng 46,2%, tương ứng tăng 12,73 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2017.

Tổng kim ngạch xuất - nhập khẩu hàng hóa của cả nước trong tháng 01/2018 đạt hơn 40,26 tỷ USD, tăng 46,2%, tương ứng tăng 12,73 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2017. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu đạt 20,22 tỷ USD, tăng 41% (tương ứng tăng 5,88 tỷ USD); tổng trị giá hàng hóa nhập khẩu đạt 20,04 tỷ USD, tăng 51,9% (tương ứng tăng 6,85 tỷ USD). Như vậy, cả nước xuất siêu 181 triệu USD.

Trị giá xuất khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt 14,12 tỷ USD, tăng 41,5% (tương ứng tăng 4,14 tỷ USD), chiếm 69,8% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước;trị giá nhập khẩu đạt 11,7 tỷ USD, tăng 52,5% (tương ứng tăng 4,03 tỷ USD) và chiếm 58,4% tổng trị giá nhập khẩu của cả nước. Khu vực doanh nghiệp FDI xuất siêu 2,42 tỷ USD; khu vực doanh nghiệp trong nước nhập siêu gần 2,4 tỷ USD.

Năm 2018, cơ quan thuế sẽ tiến hành thanh tra, kiểm tra 89.212 doanh nghiệp, bằng 18,5% số doanh nghiệp đang hoạt động. Trong tháng 01/2018, cơ quan thuế đã thực hiện 1.746 cuộc thanh tra, kiểm tra, đạt 1,96% kế hoạch năm 2018, bằng 119,51% so với cùng kỳ năm 2017.

Tổng số thuế tăng thu qua thanh tra, kiểm tra là 506,97 tỷ đồng, bằng 73,74% so với cùng kỳ năm 2017; giảm khấu trừ là 19,65 tỷ đồng; giảm lỗ là 538,86 tỷ đồng. Tổng số tiền thuế nộp vào ngân sách là 128,03 tỷ đồng, đạt 25,25% số thuế tăng thu qua thanh tra, kiểm tra và bằng 568,97% so với cùng kỳ năm 2017.

Tháng 01/2018, thu ngân sách qua cơ quan thuế đạt 99.500 tỷ đồng, bằng 9,3% so với dự toán pháp lệnh, bằng 99,9% so với cùng kỳ năm 2017. Trong đó, thu từ dầu thô đạt khoảng 4.100 tỷ đồng, bằng 11,4% so với dự toán, bằng 148,5% so với cùng kỳ năm 2017.

Giá bình quân tháng 01/2018 đạt khoảng 66 USD/thùng, cao hơn 16 USD/thùng so với giá dự toán, cao hơn khoảng 7,4 USD/thùng so với cùng kỳ năm 2017. Thu nội địa đạt khoảng 95.400 tỷ đồng, bằng 9,2% so với dự toán pháp lệnh. Số thu không kể tiền sử dụng đất, cổ tức và lợi nhuận còn lại và thu từ xổ số kiến thiết ước đạt 81.000 tỷ đồng, bằng 9,3% so với dự toán pháp lệnh, tăng 3,6% so với cùng kỳ năm 2017. 

Số lượng doanh nghiệp nhà nước giảm 24 lần so với cách đây hơn 20 năm, từ 12.000 doanh nghiệp trong năm 1986 xuống còn 500 đơn vị vào năm 2017, nắm giữ 11 lĩnh vực then chốt, cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích thiết yếu cho xã hội và quốc phòng, an ninh. Trong 3 năm nữa, dự kiến số doanh nghiệp nhà nước sẽ giảm về còn 150.

Bên cạnh đó, cả nước có 47,3% doanh nghiệp kinh doanh có lãi, trong đó khối doanh nghiệp nhà nước có tỷ lệ lãi cao nhất với 83,5%, khối FDI là 54,4% và thấp nhất là doanh nghiệp tư nhân với 47%. Tỷ lệ doanh nghiệp kinh doanh có lãi đóng thuế thu nhập doanh nghiệp là 73,4%, trong đó khu vực doanh nghiệp nhà nước đạt cao nhất với 83,9%, FDI là 75,2% và doanh nghiệp tư nhân là 73,3%. 

Trung tâm Xúc tiến thương mại Bình Dương.