Kim ngạch hàng hóa xuất nhập khẩu hết tháng 7/2018 đạt 266,17 tỷ USD

Theo số liệu thống kê hàng hóa xuất nhập khẩu của Tổng cục Hải quan, tính đến hết tháng 7/2018 đã đưa tổng trị giá xuất nhập khẩu của cả nước trong 7 tháng tính từ đầu năm 2018 đạt 266,17 tỷ USD, tăng 13,5%, tương ứng tăng 31,74 tỷ USD về số tuyệt đối so với cùng kỳ năm 2017.

Trong đó, tổng trị giá xuất nhập khẩu của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt 172 tỷ USD, tăng 13,3% (tương ứng tăng 20,24 tỷ USD) và trị giá xuất nhập khẩu của khối doanh nghiệp trong nước là 94,17 tỷ USD, tăng 13,9% (tương ứng tăng 11,5 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2017.

Tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong kỳ 2 tháng 7/2018 (từ ngày 16/7 đến 31/7/2018) đạt 23,53 tỷ USD, tăng 34% (tương ứng tăng 5,97 tỷ USD) so với kết quả thực hiện trong nửa đầu tháng 7/2018.

Trong kỳ 2 tháng 7 năm 2018, cán cân thương mại hàng hóa xuất siêu 83 triệu USD, qua đó đưa mức thặng dư của cả nước trong 7 tháng tính từ đầu năm 2018 đạt 2,85 tỷ USD.

Về xuất khẩu, tổng trị giá hàng hoá xuất khẩu của Việt Nam trong kỳ 2 tháng 7/2018 đạt 11,81 tỷ USD, tăng 41,5% (tương ứng tăng 3,46 tỷ USD về số tuyệt đối) so với kỳ 1 tháng 7/2018.

Trị giá xuất khẩu kỳ 2 tháng 7/2018 tăng so với kỳ 1 tháng 7/2018 chủ yếu do tăng ở một số nhóm hàng sau: điện thoại các loại linh kiện 65,4%, tương ứng tăng 939 triệu USD; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tăng 60,7% tương ứng tăng 568 triệu USD; máy móc thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác tăng 64,1%, tương ứng tăng 313 triệu USD; hàng dệt may tăng 23,2%, tương ứng tăng 297 triệu USD; giày dép các loại tăng 31,2%, tương  ứng tăng 193 triệu USD; sắt thép các loại tăng 139 triệu USD…

Như vậy, tính đến hết tháng 7 năm 2018, tổng trị giá xuất khẩu của Việt Nam đạt 134,51 tỷ USD, tăng 16%  tương ứng tăng 18,6 tỷ USD  so với cùng thời gian năm 2017.

Trị giá xuất khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong kỳ 2 tháng 7/2018 đạt 8,4 tỷ USD, tăng 48,3% tương ứng tăng 2,74 tỷ USD so với kỳ 1 tháng 7/2018, qua đó nâng tổng trị giá xuất khẩu hàng hóa trong 7 tháng tính từ đầu năm 2018 của nhóm các doanh nghiệp này lên 94,2 tỷ USD, tăng 15,9% so với cùng kỳ năm trước, chiếm 70% tổng trị giá xuất khẩu của cả nước.

Về nhập khẩu, tổng trị giá hàng hoá nhập khẩu của Việt Nam trong kỳ 2 tháng 7/2018 đạt 11,72  tỷ USD, tăng 27,1% (tương ứng tăng 2,5 tỷ USD về số tuyệt đối) so với kết quả thực hiện trong nửa đầu tháng 7/2018.

Trị giá nhập khẩu hàng hóa trong kỳ 2 tháng 7/2018 tăng so với kỳ 1 tháng 7/2018 chủ yếu ở một số nhóm hàng sau: điện thoại các loại và linh kiện tăng 532 triệu USD, tương ứng tăng 2,25 lần; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tăng 24,1%, tương ứng tăng 362 triệu USD; máy móc thiết bị, dụng cụ, phụ tùng tăng 17,5%, tương ứng tăng 237 triệu USD; vải các loại tăng 25%, tương ứng tăng 124 triệu USD…

Như vậy, tính đến hết tháng 7/2018, tổng trị giá nhập khẩu của cả nước đạt 131,66 tỷ USD, tăng 11,1% (tương ứng tăng 13,14 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2017.

 Trị giá nhập khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp FDI trong kỳ này đạt 7,3 tỷ USD, tăng 29,6%  tương ứng tăng 1,67 tỷ USD  so với kỳ 1 tháng 7/2018, qua đó nâng tổng trị giá nhập khẩu trong 7 tháng/2018 của nhóm các doanh nghiệp này lên 77,81 tỷ USD, tăng 10,4% so với cùng kỳ năm trước, chiếm 59,1% tổng trị giá nhập khẩu của cả nước.

Trung tâm Xúc tiến thương mại