logo

Hoạt động xuất nhập khẩu tỉnh Bình Dương tháng 05/2017

Hoạt động xuất nhập khẩu tỉnh Bình Dương tháng 05/2017

Kim ngạch xuất khẩu tháng 5/2017 ước đạt 2.261,7 triệu USD, tăng 3,8% so với tháng trước và tăng 17,9% so với cùng kỳ. Trong đó: khu vực kinh tế trong nước 372 triệu USD, tăng 3,5% so với tháng trước và tăng 12,3% so với cùng kỳ; khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài 1.889,8 triệu USD, tăng 3,8% so với tháng trước và tăng 19,1% so với cùng kỳ.

Lũy kế 5 tháng đầu năm 2017, kim ngạch xuất khẩu ước thực hiện 10.768,7 triệu USD, tăng 16,5% so với cùng kỳ. Trong đó: khu vực kinh tế trong nước 1.876,9 triệu USD,tăng 9% so với cùng kỳ; khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài 8.891,8 triệu USD, tăng 18,2% so với cùng kỳ.

Về kim ngạch xuất khẩu các mặt hàng xuất khẩu chủ lực so với tháng trước cụ thể như sau: sản phẩm gỗ: ước đạt 333,9 triệu USD, tăng 2,1%;  hàng dệt may: 270,1 triệu USD, tăng 3,6%; hàng giày da: 206,8 triệu USD, tăng 3,3%; gốm sứ: 14,1 triệu USD, tăng 3%; mủ cao su: 15.720,6 tấn, tăng 2,1%, v.v…

Tháng 5/2017, kim ngạch nhập khẩu ước đạt 1.732,7 triệu USD, tăng 3,8% so với tháng trước và tăng 12,2% so với cùng kỳ. Lũy kế 5 tháng kim ngạch nhập khẩu đạt 8.037,3 triệu USD, tăng 15,3% so với cùng kỳ.

Hưng Thảo - KHTC-TH.