logo

Hoạt động xuất nhập khẩu tỉnh Bình Dương tháng 04/2017

Hoạt động xuất nhập khẩu tỉnh Bình Dương tháng 04/2017

Kim ngạch xuất khẩu tháng 4/2017 ước đạt 2.190,6 triệu USD, tăng 3,6% so với tháng trước, tăng 21% so với cùng kỳ. Trong đó: khu vực kinh tế trong nước 362,6 triệu USD, tăng 3,4% so với tháng trước và tăng 11,1% so với cùng kỳ; khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài 1.828 triệu USD, tăng 3,6% so với tháng trước và tăng 23,1% so với cùng kỳ.

Lũy kế 4 tháng đầu năm 2017, kim ngạch xuất khẩu ước thực hiện 8.517,7 triệu USD, tăng 16,3% so với cùng kỳ. Trong đó: khu vực kinh tế trong nước 1.508,1 triệu USD,tăng 8,5% so với cùng kỳ; khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài 7.009,6 triệu USD, tăng 18,1% so với cùng kỳ.

Về kim ngạch xuất khẩu các mặt hàng xuất khẩu chủ lực so với tháng trước cụ thể như sau: sản phẩm gỗ: ước đạt 324,3 triệu USD, tăng 5,4%;  hàng dệt may: 259,3 triệu USD, tăng 6,5%; hàng giày da: 199,3 triệu USD, tăng 4%; gốm sứ: 13,7 triệu USD, tăng 3,6%; mủ cao su: 15.335,5 tấn, tăng 8,6%, v.v…

Tháng 4/2017, kim ngạch nhập khẩu ước đạt 1.619,3 triệu USD, tăng 2,6% so với tháng trước và tăng 17,3% so với cùng kỳ. Lũy kế 4 tháng kim ngạch nhập khẩu đạt 6.254,1 triệu USD, tăng 15,2% so với cùng kỳ.

Hưng Thảo - KHTC-TH.