logo

Hoạt động xuất nhập khẩu tỉnh Bình Dương tháng 02/2018

Do dịp Tết Nguyên Đán năm 2018 rơi vào tháng 2 nên tình hình xuất nhập khẩu của hầu hết các mặt hàng đều giảm mạnh so với tháng trước, nhưng vẫn đạt được mức tăng trưởng khá so với cùng kỳ năm 2017.

Kim ngạch xuất khẩu tháng 02 năm 2018 ước đạt 1.927,8 triệu USD, giảm 22,3% so với tháng trước, tăng 5,5% so với cùng kỳ. Trong đó: khu vực kinh tế trong nước 320,9 triệu USD, giảm 24,9% so với tháng trước và tăng 4,8% so với cùng kỳ; khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài 1.606,9 triệu USD, giảm 21,7% so với tháng trước và tăng 5,6% so với cùng kỳ.

Về kim ngạch xuất khẩu các mặt hàng xuất khẩu chủ lực trong tháng 02/2018 cụ thể như sau: sản phẩm gỗ: ước đạt 280,2 triệu USD, giảm 18,4% so với tháng trước và tăng 10,3% so với cùng kỳ; hàng dệt may: 242,3 triệu USD, giảm 14,4% so với tháng trước và tăng 6,6% so với cùng kỳ; hàng giày da: 184,3 triệu USD, giảm 22,9% so với tháng trước và tăng 8,4% so với cùng kỳ; gốm sứ: 12,9 triệu USD, giảm 21,9% so với tháng trước và tăng 7,5% so với cùng kỳ; mủ cao su: 13.993,4 tấn, giảm 25,2% so với tháng trước và tăng 7,8% so với cùng kỳ,…

Lũy kế 02 tháng năm 2018 so với cùng kỳ, có 23/23 nhóm hàng xuất khẩu chủ yếu tăng so với cùng kỳ. Kim ngạch xuất khẩu một số mặt hàng chủ lực tiếp tục tăng so với cùng kỳ, như: sản phẩm gỗ (+7,4%), hàng dệt may (+6,3%), giày dép (+7,3%), hàng gốm sứ (+ 2%), mủ cao su (+2,5%).

Kim ngạch nhập khẩu tháng 02 năm 2018 ước đạt 1.462,4 triệu USD, giảm 28,6% so với tháng trước và tăng 2,9% so với cùng kỳ, trong đó khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài giảm 31% so với tháng trước và tăng 2,5% so với cùng kỳ, chiếm tỷ trọng 79,9%.

Lũy kế 02 tháng năm 2018 đạt 3.511,3 triệu USD, tăng 8,4% so với cùng kỳ, trong đó khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tăng 9% và chiếm tỷ trọng 81,5%.

Lũy kế 02 tháng năm 2018 so với cùng kỳ, có 15/16 nhóm hàng nhập khẩu chủ yếu tăng so với cùng kỳ, chỉ có 01 mặt hàng giảm là xăng dầu (-46,8%).

Hưng Thảo – P.KHTCTH-SCT.